Musiikin opetuksen tavoitteisiin liittyvät sisällöt

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

S1 Miten musiikissa toimitaan:

- Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen.

- Luontevaa äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi- ja melodiasoittimien perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa.

- Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen, kuuntelu- ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.

S1 Miten musiikissa toimitaan:

- Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen.

- Luontevaa äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi- ja melodia- soittimien perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa.

- Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen, kuuntelu- ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.

S1 Miten musiikissa toimitaan:

- Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen.

- Luontevaa äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa.

- Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen, kuuntelu- ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.

S1 Miten musiikissa toimitaan:

- Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen.

- Luontevaa äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa.

- Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen, kuuntelu- ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.

S2 Mistä musiikki muodostuu:

- Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi (harjoituksia soittaen ja liikkein rytmimerkinnästä,), melodia ( äänialan laajentaminen, kaanon,) harmonia, muoto ( kysymys-vastaus, rondo, AB, ) sointiväri ( soittimiin tutustuminen äänen tuottamistavan ja äänenvärin perusteella), dynamiikka ( pp/ff,) ja musiikin hahmottamiskyvyn kehittämiseen.

- Osaamisen kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan musiikillisia tapahtumia.

- Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja musiikin ilmaisullisiin keinoihin.

S2 Mistä musiikki muodostuu:

- Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi (harjoituksia soittaen ja liikkein rytmimerkinnästä, rytmikaanon), melodia ( äänialan laajentaminen, kaanon,) harmonia, muoto ( kysymys-vastaus, rondo, AB, ) sointiväri ( soittimiin tutustuminen äänen tuottamistavan ja äänenvärin perusteella), dynamiikka ( pp/ff,) ja musiikin hahmottamiskyvyn kehittämiseen.

- Osaamisen kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan musiikillisia tapahtumia.

- Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja musiikin ilmaisullisiin keinoihin.

S2 Mistä musiikki muodostuu:

- Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi (harjoituksia soittaen ja liikkein rytmimerkinnästä, rytmikaanon, rytmi improvisaatio), melodia ( nuottiavaimet ja –viivasto, sävelnimet, äänialan laajentaminen, kaanon,) harmonia (sointumerkit), muoto ( kysymys-vastaus, rondo, AB, ABA ) sointiväri ( soittimiin tutustuminen äänen tuottamistavan ja äänenvärin perusteella), dynamiikka ( pp/ff, crescendo, diminuendo) ja musiikin hahmottamiskyvyn kehittämiseen.

Osaamisen kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan musiikillisia tapahtumia

S2 Mistä musiikki muodostuu:

- Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi (harjoituksia soittaen ja liikkein rytmimerkinnästä, rytmikaanon, rytmi improvisaatio), melodia ( nuottiavaimet, -viivasto, sävelnimet, äänialan laajentaminen, kaanon,) harmonia (sointumerkit), muoto ( kysymys-vastaus, rondo, AB, ABA ) sointiväri ( soittimiin tutustuminen äänen tuottamistavan ja äänenvärin perusteella), dynamiikka ( pp/ff, crescendo, diminuendo) ja musiikin hahmottamiskyvyn kehittämiseen.

Osaamisen kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan musiikillisia tapahtumia

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa:

-Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella.

-Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa:

-Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella.

-Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa:

-Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella.

-Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa:

-Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella.

-Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä