LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI

Kunnan OPS-sisältö

Toivakan kunnan kouluissa arviointikulttuuri ja sen keskeiset periaatteet noudattavat valtakunnallista opetussuunnitelmaa. Paikalliset painotukset on määritelty luvussa 6.4 Opintojen aikainen arviointi.

Opintojen aikainen arviointi

Vuosiluokilla 1. - 3.

 • formatiivinen arviointi ja palautteen antaminen oppilaalle ovat osa koulutyötä
 • alkuopetuksen arvioinnissa noudatamme valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita
 • sanallinen lukuvuosiarviointi
 • oppilaan koko opiskelua koskeva itsearviointi
 • itsearviointia ja vertaisarviointia oppiaineittain
 • kolmannesta vuosiluokasta alkaen oppilas voi siirtyä seuraavalle vuosiluokalle ainoastaan suoritettuaan hyväksytysti vuosiluokan oppimäärään kuuluvat oppiaineet
 • arviointikeskustelu, johon osallistuvat opettaja sekä lapsi huoltajineen, ja / tai sanallinen välitodistus
 • vanhempainilta vähintään kerran lukuvuodessa
 • tiedottamisen ja arvioinnin kanavia ovat Wilma, reissuvihko, kirjalliset tiedotteet, sähköposti ja puhelin

Vuosiluokilla 4. - 6.

 • numeroarviointi neljännen luokan keväästä alkaen
 • oppilaan koko opiskelua koskeva itsearviointi
 • itsearviointia ja vertaisarviointia oppilaineittain
 • koulujen työsuunnitelmissa lukuvuosittain sovitut arviointikeskustelut, johon osallistuvat sekä lapsi että huoltaja, ja / tai sanallinen välitodistus
 • vanhempainilta vähintään kerran lukuvuodessa
 • tiedottamisen ja arvioinnin kanavia ovat Wilma, reissuvihko, kirjalliset tiedotteet, sähköposti ja puhelin

Vuosiluokilla 7. - 9.

 • numeroarviointi
 • oppilaan koko opiskelua koskeva itsearvointi
 • itsearviointia ja vertaisarviointia oppiaineittain
 • koulujen työsuunnitelmissa lukuvuosittain sovitut arviointikeskustelut tai vanhempainvartit
 • vanhempainilta vähintään kerran lukuvuodessa
 • tiedottamisen ja arvioinnin kanavia ovat Wilma, reissuvihko, kirjalliset tiedotteet, sähköposti ja puhelin
 • nivelvaiheisiin liittyen noudatamme valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita
 • valinnaisaineiden arvioinnissa noudatamme valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita
 • käyttäytymisen arvioinnin kriteerejä (liite )

Päättöarviointi

 • Päättöarvioinnissa noudatamme valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita.
 • Valinnaisten aineiden päättöarvioinnissa noudatamme valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita.
 • Toivakan kunnan kouluissa käytetään valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisia päättötodistuksia.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä