Oppilaiden poissaolot

Sairauspoissaolo

Jos oppilas sairastuu ja on poissa koulusta, tulee huoltajien ilmoittaa oppilaan poissaolosta koululle.

Huoltaja tekee poissaolomerkinnän Wilmaan mahdollisimman pian. Jos poissaolon syytä ei tiedetä koululla, opettaja merkitsee Wilmaan Selvittämätön-merkinnän.

Jos oppilaalla on terapioita, tulee huoltajien ilmoittaa poissaolosta suoraan myös terapeutille.

Kuljetusoppilaiden (taksikuljetus) poissaoloista vanhempien tulee ilmoittaa Paakinaholle heti aamulla (p. 08 440 676 tai 040 0586 648).

 

Muu luvallinen poissaolo

Perheen lomamatkoja ym. muita kuin sairauspoissaoloja varten huoltajien on aina pyydettävä lupa oppilaan poissaoloihin. Lupa tulee pyytää hyvissä ajoin.

Luokanopettajalla on mahdollisuus myöntää lupa poissaoloon enintään kolmeksi päiväksi ja rehtorilla enintään kuukaudeksi. Opettajalta luvan voi pyytää soittamalla tai Wilma-viestillä. Rehtorilta lupa pyydetään aina kirjallisesti joko lomakkeella, Wilma-viestillä tai sähköpostilla.

Huoltajan vastuulla on, että oppilas tekee opettajan ohjeiden mukaisesti lomamatkan aikana tekemättä jääneet tehtävät.
Koululta suositellaan, että tällaisia poissaoloja olisi mahdollisimman vähän (korkeintaan yksi viikko/lukuvuosi).

Rehtori voi myöntää vapautuksen liikunnasta lääkärintodistuksen perusteella.

 

Poissaolojen määrää seurataan

Opettajille on annettu ohjeistus poissaolojen tarkkaan seurantaan. Huolirajojen ylittyessä opettaja on yhteydessä kotiin ja keskustelee huoltajan kanssa poissaoloista. Yhteydenotto tehdään vaikka poissaolon syyt tiedetään. Kun poissaoloista on keskusteltu huoltajan kanssa, opettaja merkitsee Wilmaan Keskustelu poissaoloista -merkinnän.

Luvattomissa poissaoloissa opettaja on heti yhteydessä kotiin.

 

Poissaolojen seurannan huolirajat

Ei huolta: vähemmän kuin 30 h

Pieni huoli: enemmän kuin 30 h, opettaja keskustelee oppilaan ja huoltajan kanssa 

Huoli kasvaa: enemmän kuin 50 h, opettaja keskustelee uudelleen oppilaan ja huoltajan kanssa, tarvittaessa opettaja järjestää yksilöllisen opiskeluhuoltopalaverin, jossa sovitaan tarvittaessa tukitoimista

Suuri huoli: enemmän kuin 80 h, opettaja keskustelee uudelleen oppilaan ja huoltajan kanssa, tarvittaessa opettaja järjestää yksilöllisen opiskeluhuoltopalaverin, jossa sovitaan tarvittaessa tukitoimista

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä