Oppilaiden poissaolot

Sairauspoissaolo

Jos oppilas sairastuu ja on poissa koulusta, tulee huoltajien ilmoittaa oppilaan poissaolosta koululle. Ilmoituksen voi tehdä Wilman kautta poissaolotoiminnolla (klo 12.00 mennessä), soittamalla koulusihteerille (p. 040 344 7370) tai opettajan antamaan numeroon. Opettaja näkee huoltajan tekemän poissaoloilmoituksen Wilmassa. Pienryhmien oppilaiden poissaolot voi ilmoittaa opettajan työpuhelimeen. Jos oppilaalla on terapioita, tulee huoltajien ilmoittaa poissaolosta suoraan myös terapeutille.  Kuljetusoppilaiden (taksikuljetus) poissaoloista vanhempien tulee ilmoittaa Paakinaholle heti aamulla (p. 08 440 676 tai 040 0586 648). Poissaolot ilmoitetaan heti ensimmäisestä poissaolopäivästä lähtien.

 

Muu luvallinen poissaolo

Perheen lomamatkoja ym lomatarpeita varten huoltajien on aina pyydettävä lupa oppilaan poissaoloihin. Lupa tulee pyytää hyvissä ajoin.

Luokanopettajalla on mahdollisuus myöntää lupa poissaoloon enintään kolmeksi päiväksi ja rehtorilla enintään kuukaudeksi. Opettajalta luvan voi pyytää soittamalla tai Wilma-viestillä. Rehtorilta lupa pyydetään aina kirjallisesti joko lomakkeella, Wilma-viestillä tai sähköpostilla.

Huoltajan vastuulla on, että oppilas tekee opettajan ohjeiden mukaisesti lomamatkan aikana tekemättä jääneet tehtävät.
Koululta suositellaan, että tällaisia poissaoloja olisi mahdollisimman vähän (korkeintaan yksi viikko/lukuvuosi).

Rehtori voi myöntää vapautuksen liikunnasta lääkärintodistuksen perusteella.

 

Poissaolojen huolen portaat

POISSAOLOT 

 

 

4. Suuri huoli 

 

 

3. Huoli kasvaa 

>80h, huolta aiheuttavia poissaoloja, runsaasti myöhästymismerkintöjä 

 

2. Pieni huoli 

>50h, myöhästymismerkinnät lisääntyneet, luvattomat poissaolot jatkuneet 

1. Ei huolta 

>30h, myöhästymismerkintöjä, ensimmäiset luvattomat poissaolot 

<30h, ei myöhästymisiä 

Luokanopettaja antaa positiivista palautetta opiskelijalle ja huoltajalle sopivan tilaisuuden tullen 

Luokanopettaja keskustelee opiskelijan kanssa, yhteys kotiin  

Luokanopettaja puuttuu tilanteeseen voimassa olevan ohjeistuksen mukaan, tarvittaessa LV/LO järjestää yksilöllisen opiskeluhuoltopalaverin, sovitaan tukitoimista 

Luokanopettajakeskustelee opiskelijan kanssa ja on yhteydessä huoltajaan, selvittää poissaolojen syyt, tekee yhteenvedon ainekohtaisesti. Luokanopettaja kutsuu koolle yksilöllisen opiskeluhuoltopalaverin, jossa sovitaan kuka tekee lasttensuojeluilmoituksen/palvelutarpeen arviointipyynnön tarvittaessa, tukitoimien miettiminen 

Kirjaaminen Wilmaan tai palavereista opiskeluhuoltokertomukseen.   

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä