Järjestyssäännöt

KYÖSTI KALLION KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 3.4.2024

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on turvata koulun sisäinen järjestys, työrauha ja viihtyvyys sekä luoda turvallinen oppimisympäristö. Ne perustuvat lakeihin ja ovat voimassa koulussa,retkillä ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa. Järjestyssääntöjen tavoitteena on ohjata oppilasta vastuullisuuteen sekä toisen ihmisen ja ympäristön huomioimiseen.

Oppilaalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä ja oikeus turvalliseen opiskeluun.

Oppilaan velvollisuus on osallistua opetukseen, suorittaa tehtävänsä tunnollisesti sekä käyttäytyä asiallisesti. Oppilas on vahingonkorvausvelvollinen ja velvollinen puhdistamaan tai järjestämään sotkemansa tai epäjärjestykseen saattamansa koulun omaisuuden.

Hyvä käytös
Tervehdin, käyttäydyn kohteliaasti ja käytän asiallista kieltä.
Noudatan hyviä ruokailutapoja. Opettelen maistamaan kaikkia ruokia.
Pukeudun asiallisesti ja tarkoituksenmukaisesti.
Purkansyönti on kielletty koulussa. 
Noudatan annettuja ohjeita ja sovittuja aikatauluja.
Olen ystävällinen ja opettelen työskentelemään kaikkien kanssa.
En kiusaa enkä uhkaa ketään.
Keskityn opiskeluun ja annan kaikille työrauhan.
Huolehdin siisteydestä ja omista tavaroistani.
Arvostan omia ja toisten töitä.

Oleskelu ja liikkuminen
Koulumatkoilla noudatan liikennesääntöjä.
Tulen kouluun ajoissa (5-10 min ennen tunnin alkua).
Menen viivyttelemättä välitunnille ja tulen heti kellon soitua sisälle.
Välitunnit vietän ulkona välituntialueella.
En poistu luvatta koulun alueelta koulupäivän aikana.
Pyöräillessäni koulupäivän aikana käytän pyöräilykypärää.
Liikun sisällä rauhallisesti toiset huomioiden.
Lähden koulusta heti tuntien päätyttyä ja menen suoraan sovittuun paikkaan.

Turvallisuus
Huomioin toiset, enkä kiusaa muita. Kerron aikuisille, jos havaitsen kiusaamista.
Kerron koulun aikuiselle, jos huomaan, että jotakin on rikkoutunut.
Kohtelen koulun ja toisten oppilaiden omaisuutta erityisellä huolellisuudella.
Säilytän polkupyörät ja muut välineet niille osoitetuilla paikoilla.
Heittelen lumipalloja vain lumipalloseiniin.
Toimin yhteisesti sovittujen sääntöjen mukaan enkä vaaranna omaa ja muiden terveyttä toimillani. Kiistatapauksissa pyydän opettajan selvittämään tilanteen.
Koululla on nauhoittava kameravalvonta.

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö
Käytän tietokoneita ja mobiililaitteita oppitunneilla tai muun opetuksen aikana opettajan antamien ohjeiden mukaan.
Oppilaan omaa mobiililaitetta voidaan käyttää opiskeluun opettajan antamien ohjeiden mukaan. Oman mobiililaitteen käyttöön tulee olla lupalomake huoltajalta.

Päihteet ja vaaralliset esineet
En tuo kouluun enkä pidä hallussa alkoholia, tupakkaa, tupakkatuotteita, huumausaineita, teräaseita, ampuma-aseita, tulentekovälineitä tai vastaavia asioita tai esineitä.

Kurinpito
Kurinpitokeinojen käyttämisestä määritellään erillisessä suunnitelmassa.
Opettajalla tai rehtorilla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat ja ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet haltuunsa. Koulun henkilökunnalla on velvollisuus ilmoittaa koulumatkalla tapahtuneesta kiusaamisesta ja häirinnästä niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajille.

Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen
Järjestyssäännöt arvioidaan lukuvuosittain oppilashuoltosuunnitelman arvioinnin ja yhteydessä. Järjestyssääntöjä tarkistetaan tarvittaessa.

 

Järjestyssääntöjen noudattaminen lisää kouluviihtyvyyttä!Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä