Pienryhmät

Pienryhmät

Jokaisella oppilaalla on tasa-arvoinen oikeus saada yleistä, tehostettua ja erityistä
tukea. Kolmiportaista tukea annetaan kaikilla kouluilla. Pääsääntöisesti oppilaat opiskelevat
ikäluokkansa kanssa samoissa opetusryhmissä.

Pienryhmässä opiskelu toimii tukena oppilaille, jotka tarvitsevat pienemmän opetusryhmän, yksilöllisempää opetusta ja erityisiä opetusjärjestelyjä. Mikäli oppilaan tuen järjestäminen edellyttää pienryhmäopetusta, opetus
järjestetään 1.-6. - luokkien oppilaille Kyösti Kallion koulussa. 


Koulussamme järjestetään myös esiopetusta pienryhmässä.

Mikäli oppilas opiskelee toiminta-alueittain tai hänellä on pidennetty oppivelvollisuus ja yksilöllinen oppimäärä useimmissa oppiaineissa, voi hän opiskella myös yläluokat Kyösti Kallion koulussa.

Pienryhmään hakeutuminen


Varhaiskasvatuksesta/esiopetuksesta pienryhmään hakeutuminen valmistellaan yhteistyössä oppilaan, huoltajan ja moniammatillisen verkoston kanssa. Tärkeitä toimijoita yhteistyöverkostossa ovat mm. varhaiskasvatuksen/esiopetuksen opettaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, koulupsykologi, koulukuraattori ja lapsen tutkimus- ja hoitotahon asiantuntijat.

Nivelvaiheen yhteistyö varhaiskasvatuksen/esiopetuksen ja Kyösti Kallion koulun välillä aloitetaan jo kevätlukukauden alussa. Oppilaskohtaiset tiedonsiirtokeskustelut käydään toukokuussa huoltajien, varhaiskasvatuksen/esiopetuksen ja koulun edustajien välillä.

Esiopetuksesta ensimmäiselle luokalle siirtyvä oppilas voi aloittaa pienryhmässä tehostetun tuen tai erityisen tuen oppilaana. Erityisen tuen päätös tehdään viimeistään toisella luokalla, mikäli oppilas jatkaa opiskelua pienryhmässä.

Jos yleisopetuksessa opiskelevan oppilaan arvioidaan hyötyvän pienryhmästä, laaditaan pedagoginen selvitys. Selvityksessä todetaan pienryhmään siirtymisen tarve tai hyöty siitä. Erityisen tuen päätöksessä määrätään oppilaan opetusryhmä ja koulu. Päätöksen tekee sivistysjohtaja. Jos oppilas on jo erityisessä tuessa, päätös tarkistetaan siltä osin.

Jos oppilas ja vanhemmat epäröivät pienryhmään siirtymistä, kannattaa heitä rohkaista tulemaan tutustumiskäynnille.

Olkaa yhteydessä Kyösti Kallion koulun rehtoriin jo ennen pedagogisen selvityksen laatimista, jotta koululla voidaan varautua uuden oppilaan tuloon.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä