Koulumatkat ja koulukuljetus

Koulumatkojen vastuut

Koulupäivä päättyy lukujärjestykseen merkittynä ajankohtana. Koulun vastuu oppilaista päättyy koulupäivän päättyessä. Koulumatkat eivät siis ole koulun vastuulla. Siksi koululla ei ole oikeutta antaa rangaistuksia oppilaille koulumatkatapahtumista.

Opettajan tai rehtorin tulee kuitenkin ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle (POL 29§).

Oppilaat ovat vakuutettuja koulumatkalla. Jos matkalla sattuu vahinko, koululta tehdään tapaturmailmoitus.

Koulumatkojen turvallisuus

Oppilaat, jotka eivät ole kuljetuksessa, voivat kulkea koulumatkansa kävellen tai pyörällä. Toivomme, että oppilaiden kuljettamista autolla vältettäisiin.

Kiinnitämme joka vuosi koululla huomiota liikenteessä liikkumiseen. Kodit ovat avainasemassa myös tässä asiassa. Vuosittain opettelemme liikennesääntöjä, puhumme asiallisista varusteista liikenteessä (pyöräilykypärä, heijastimet, huomioliivit, pyörän kunto).

Ensimmäisen luokan oppilaille jaetaan huomioliivit, joita toivomme oppilaiden myös käyttävän.

Koulullamme on käytäntö, että liikuttaessa kouluaikana polkupyörällä kaikki käyttävät pyöräilykypärää. Jollei kypärää ole, oppilas kulkee jalkaisin. Koulumatkojen osalta vastuu kypärän käytön huolehtimisesta on kodeilla.

Koulukuljetus

Esiopetuksessa ja 1-2 luokilla oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka on yli 3 km. Kolmannesta luokasta lähtien koulukuljetusetuus myönnetään oppilaille, joiden koulumatka on yli 5 km.

Koulukuljetus voidaan myöntää myös terveydellisin perustein (lääkärintodistus) tai koulumatkan vaarallisuuden perusteella (opetuslautakunnan päätös).

Oppilaalle voidaan myötää tilapäinen koulukuljetus esim. loukkaantumisen tai vakavan sairauden johdosta. Päätöstä varten tarvitaan lääkärintodistus.

Koulukuljetukset hoidetaan ensisijaisesti vuoroautoilla (Paakinahon Liikenne tai Oulaisten Liikenne). Jos vuoroautoa ei kulje, ovat kuljetukset taksikuljetuksia. Taksikuljetuksia järjestetään myös muista syistä oppilaalle tehdyn kuljetuspäätöksen mukaisesti. Kuljetusoppilaiden (taksikuljetus) poissaoloista vanhempien tulee ilmoittaa Paakinaholle heti aamulla (p. 08 440 676 tai 040 058 6648).

Koulunkäynninohjaajat saattavat ja valvovat kuljetuksia odottavia oppilaita sekä C-solun taksiovella ja Ruojantien pysäkillä. 


Koululla kuljetusasioista vastaa apulaisrehtori Miia Mäkinen p. 040 344 7373.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä