TET - Työelämään tutustuminen

TET-jaksot Riihiksessä

VINKKI: Sivun oikeassa reunassa olevasta bannerista löydät TET-sopimukset sekä oppitunneilla pidettyjen TET-infojen materiaalin.

Koulun ja ympäröivän yhteiskunnan lähentämiseksi ja oppilaan koulutus- ja uravalintojen helpottamiseksi koulun opetussuunnitelmaan kuuluu työelämään tutustuminen (TET).

TET-jakson tavoitteena on antaa oppilaalle käytännönomainen käsitys elinkeino-elämästä ja työmarkkinoista, sekä auttaa oppilasta käynnistämään oma koulutuksen ja ammattiuran valintaprosessi. Keskeinen tavoite onkin löytää itselleen mieluinen harjoittelupaikka.

Keväällä 2024 kahdeksasluokkalaisten tet-jaksot ovat viikolla 10 ja 11, yksi viikko per oppilas. Tavoitteena on, että oppilaat hankkivat itse TET-paikkansa, tarvittaessa oppilaanohjaajan ja huoltajien avustamana. Lähtökohtana on pyrkiä siihen, että oppilas itse on aktiivinen harjoittelupaikan hankinnassa. Tavoitteena on, että jokaisella olisi TET-paikka hiihtolomaan mennessä, jotta ei tule asian kanssa hoppu.

Yhdeksäsluokkalaisten tet-jaksot ovat syksyllä 2024 (todennäköisesti viikolla 44 ja 45). Keskeiset teemat ovat työelämätaidot ja koulutus- ja uravalintojen selvittäminen. Tavoitteena on kasiluokan tetin mukaisesti, että oppilaat hankkivat itse TET-paikkansa.

Ohjeita TET-jaksolle

Työaika
TET-päiviä ovat arkipäivät maanantaista perjantaihin. Päivän pituus on kuusi tuntia sisältäen ruokailun. TET- päivien toivotaan sijoittuvan ajallisesti noin klo 9.00-15.00. Oppilas voi kuitenkin sopia työnantajan ja koulun kanssa myös normaalista koulupäivästä poikkeavan työajan, mutta hänellä täytyy olla siihen kodin suostumus. Työpäivä saa kestää korkeintaan klo 20.00 asti.

Poissaolot
Jos oppilas sairastuu TET- päivien aikana, hänellä on velvollisuus ilmoittaa asiasta välittömästi työpaikkansa vastuuhenkilölle ja opolle. Tästä on myös hyvä sopia käytäntö nuoren kanssa, onko se tekstiviesti vai WhatsApp-viesti vai soitto, sekä mihin aikaan se tehdään ja kenelle.

Työsuhde
Oppilas pysyy koulun oppilaana eikä hän ole työsuhteessa siihen työnantajaan, jonka työpaikkaan hän on tutustumassa. Ensisijainen vastuu on siten kunnan. Oppilaat on vakuutettu koulun kautta.

Vastuuhenkilö
Työpaikalla täytyy olla vastuuhenkilö, joka perehdyttää oppilaan työpaikkaan, sen ohjeisiin ja mahdollisiin vaaratekijöihin sekä muutenkin jakson ajan pitää huolta oppilaasta. Päiväkohtaisia tai työtehtäväkohtaisia vastuuhenkilöitä voi myös olla, mutta niistä on hyvä sopia selkeä systeemi työpaikalla esim. Tettiläisenoma lukujärjestys seinällä tai tehtävälista ja vastuuhenkilöiden nimet + puhelinnumerot.

Palkka
Tutustumisesta ei makseta oppilaalle palkkaa. Paras palkka on hyvä ohjaus työpaikalla sekä työnantajan antama positiivinen palaute jakson sujumisesta. Näillä asioilla on nuorelle yleensä suuri merkitys ja ne vahvistavat itsetuntoa, sekä kannustavat hakemaan uusia kokemuksia työelämästä.

Työsuojelu
Tutustumisjaksolla on noudatettava yleisiä työturvallisuusmääräyksiä. Oppilailla ei saa teettää nuorten työntekijäin suojelusta annettujen lakien eikä asetusten mukaisia vaarallisia tai vahingollisia töitä. Lisätietoa työsuojeluun liittyvistä asioista löytyy osoitteesta www.tyosuojelu.fi/fi/nuortenasetus. Jos oppilaalle työpaikalla sattuu jokin tapaturma, siitä on ilmoitettava kouluun ja tehtävä tapaturmailmoitus.

Terveystarkastukset
Koulu hoitaa työnantajan toivomat terveystarkastukset. On huomioitava, että ravitsemis- ja elintarvikealan työpaikoissa vaaditaan yleensä salmonellatodistus.

Matkat
Lähialueen ulkopuolelle suuntautuvia matkoja ei yleisesti korvata. Matkakuluista voi tarkemmin keskustella koulun kanssa.

Ruokailu
Työnantaja voi tarjota halutessaan lounaan tettiläiselletai oppilas käy ruokailemassa koululla.

TET- päiväkirja tai TET-raportti
Oppilaalle on saatettu antaa TET-viikon tehtäväksi laatia raportti tai kirjoittaa päiväkirjaa. Tähän myös työnantaja voi antaa vinkkejä ja tukea nuorta sisällön osalta. 

Työtodistus
Jakson lopussa työnantaja arvioi oppilaan TET- jakson yleensä erilliseen arviointilomakkeeseen. Oppilas palauttaa tämän todistuksen oppilaanohjaajalle, mutta saa sen myöhemmin omakseen.Tällä arvioinnilla on erittäin suuri merkitys nuoren elämässä, sillä tämä on usein hänen ensimmäinen työtodistuksensaja ne palautteet, jotka nuoresta kirjoitetaan, jäävät mieleen usein vuosiksi eteenpäin. Tämä todistus kulkee usein mukana kesätyöhakemuksissa ja on arvokas työkalu nuorelle hänen hakiessaan muita TET-paikkoja tai kesätöitä. Työnantajan onkin hyvä pohtia sisältöä ääneen nuoren kanssa ja kertoa esimerkiksi kehitettävät kohteet, vaikka suullisesti ja positiiviset asiat kirjallisesti.
 
Vakuutukset
Oppilas on vakuutettu tapaturmalain ja opiskelutapahtuman mukaisesti yleensä koulun kautta. Oppilaan aiheuttaessa työpaikalla sääntöjen vastaisella käytöksellä vahinkoa, hän on vahingonkorvausvelvollinen. Vahingonkorvauslaissa ei ole alaikärajaa. Rikosoikeudellisen vastuun ikäraja on 15 vuotta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä