Oppilashuolto

Huoltajalle:

Mikäli sinua mietityttää tai huolestuttaa jokin lapsesi/huollettavasi koulunkäynnissä, siihen vaikuttavissa tekijöissä, hänen viihtymisessään, sosiaalisissa suhteissaan tai hyvinvoinnissaan voit aina olla yhteydessä kouluun ja kertoa ajatuksesi. Voit olla yhteydessä nuoren omaan luokanohjaajaan, rehtoriin, koulukuraattoriin, koulupsykologiin, kouluterveydenhoitajaan, opinto-ohjaajaan, erityisopettajaan tai keneen tahansa koulun henkilökunnasta. Tärkeintä on, että tuot ajatuksesi koulun tietoon.

Koulun puolesta toivomme, että kynnys olla yhteydessä kouluun olisi mahdollisimman pieni. Asian suuruutta tai vakavuutta ei tarvitse osata arvioida ennen yhteydenottoa vaan yhteydessä voi olla mistä tahansa oppilaaseen liittyvästä asiasta, jonka koet hyväksi tuoda koulun tietoon.

Yksilöllinen ja yhteisöllinen oppilashuolto

Yhteisöllinen oppilashuolto

Syksyllä yhteisöllinen oppilashuoltotyö käynnistyy yhteistyötapaamisilla koulun eri toimijoiden kanssa. Tapaamme koululääkärin, kiinteistöhuollon ja ruokahuollon edustajat, oppilaskunnan edustajat ja vanhempainyhdistyksen hallituksen. Tapaamisissa keskustellaan kouluviihtyvyydestä ja siitä, miten voimme edistää koko koulun hyvinvointia.

Jatkamme syksyllä luokkapalavereilla, joissa ohr:ssä (oppilashuoltoryhmä) keskustellaan luokanohjaajan kanssa luokan ilmapiiristä, luokan aktiivisuudesta, opiskelutaidoista, kiusaamisesta ja tuen tarpeista. Tuolloin ei siis puhuta yksittäisten oppilaiden asioista vaan kartoitetaan ainoastaan luokan kokonaistilannetta.

Ennen luokkapalaveria koulukuraattorimme teettää kaikissa luokissa ilmapiirikyselyn, jonka tuloksia hyödynnämme palaverissa. Huoltajien ei tarvitse osallistua luokkapalavereihin, koska luokanopettajat kertovat luokan tilanteesta vanhempainillan luokkakohtaisessa osuudessa tai Wilma-viestillä.

Mikäli huoltajalla on huolia, toiveita, ehdotuksia oman lapsensa luokan kokonaistilanteesta, hän voi ottaa yhteyttä luokanopettajaan tai ohr-jäseneen ennen luokkapalaveria.


Yksilöllinen oppilashuolto

Yksilöllinen oppilashuoltotyö kohdistuu aina yksittäiseen oppilaaseen. Se alkaa aina yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Asian vireille laittaja voi olla koulun henkilökunnan edustaja, oppilas itse tai huoltaja. Oppilaan ja huoltajan kanssa sovitaan yhdessä keitä oppilashuoltohenkilöitä otetaan mukaan hoitamaan oppilaan asiaa.

Laaja-alainen erityisopettaja edustaa oppilashuoltoryhmässä oppimisvaikeuksien ja erityiskasvatuksen osaamista. Hän pyrkii tunnistamaan oppimisvaikeudet mahdollisimman varhain yhteistyössä luokanopettajan kanssa ja toimii koulutason kuntouttajana. Lisäksi erityisopettaja toimii opettajan tukena suunniteltaessa oppilaalle tarkoituksenmukaisia tukimuotoja.

Koulukuraattori on koulun sosiaalialan ammattilainen. Hän on mukana oppilashuoltotyössä, kun oppilas tarvitsee tukea esim. käyttäytymisen, sosiaalisten suhteiden, perhetilanteen, tunne-elämän vaikeuksien tai akuuttien kriisin kanssa.

Koulupsykologi edustaa psykologista asiantuntemusta koulussa. Työtehtävät jakautuvat asiakas- ja konsultaatiotyöhön sekä asiantuntijatehtäviin. Koulupsykologiin otetaan yhteyttä esim. tunne-elämän ja oppimiseen liittyvissä kysymyksissä.

Kouluterveydenhoitaja vastaa oppilaiden kokonaisterveydentilasta. Hän tukee lapsen tervettä kehitystä ja kasvua sekä pyrkii myötävaikuttamaan siihen, että lasten ja nuorten arvot ja asenteet kehittyvät terveyttä edistävään suuntaan.

Oppilashuoltotyön tavoitteena on kartoittaa, ennaltaehkäistä ja auttaa selvittämään ongelmia, jotka aiheuttavat esteitä oppilaan säännölliselle koulunkäynnille ja menestymiselle koulutyössä. Oppilashuoltoryhmä kehittää koulua kokonaisvaltaisesti parantaakseen oppilaiden hyvinvointia ja koulun ilmapiiriä.

Riihenmäen oppilashuoltoryhmän pyrkimyksenä on löytää ja yksilöidä oppilaan tilanne mahdollisimman laaja-alaisesti ja tarkasti, jotta ongelmatilanteisiin löydettäisiin oppilaan kannalta oikea, myönteinen ja tulevaisuutta rakentava ratkaisu. Aktiivisista, ajattelevista yksilöistä syntyy aktiivinen, ajatteleva yhteisö; päihteetön koulu, jossa ei kiusata vaan kasvetaan – sellaista Riihenmäen koulun oppilashuoltotyössä tavoittelemme.

Kodin ja koulun yhteistyö on onnistumisellemme oleellista.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä