SEISKAT

Seiskojen oppilaanohjaus

Tervetuloa yläkouluun!

Yläkouluun siirryttäessä oppilaan vastuu omasta opiskelusta lisääntyy ja siirtyy yhä enemmän sinulle itsellesi. Se tarkoittaa sitä, että pidät huolen siitä, missä luokassa milloinkin pitää olla, että osaat varata mukaasi aina tarvittavat työvälineet oppiainekohtaisesti. Muista myös olla ajoissa paikalla, jolloin opettajan opetus voi alkaa ajallaan ja sinä pystyt oppimaan mahdollisimman hyvin yhdessä toisten kanssa.

Kotona tehtävän koulutyön (läksyt) merkitys on opiskelussa tärkeää. Tavoitteena on luetun tiedon ydinkohtien mieleen palauttaminen ja sisällön ymmärtäminen.

Läksyjen lukemisessa (myös kokeet) kannattaa hyödyntää SSMK -tekniikkaa.

1. SILMÄILE läksy ensin kokonaan. Lue otsikot, tutki kuvat ja kuvatekstit, silmäile taulukot ja kuviot.

2. SYVENNY tämän jälkeen läksyyn siten, että luet sen huolellisesti läpi. Alleviivaa tärkeät sanat ja tukisanat. Voit myös kirjoittaa ne vihkoon.

3. MUISTELE lukemaasi. Lue läksy tässä vaiheessa kappale kerrallaan. Pysähdy jokaisen kappaleen jälkeen ja muistele mm. mitä lukemassasi kappaleessa käsiteltiin ja mitä faktatietoja jaksossa annettiin.
Muistelemalla saat selville, mitkä kohdat eivät ole jääneet mieleesi ja mitkä vaativat vielä kertaamista.

4. KERTAA lopuksi läksy tai koealue kokonaan läpi. Kertaus on tehokkainta, jos suoritat sen jonkin aikaa lukemisen ja muistelemisen jälkeen. Kertaus on illalla ja aamulla ennen kouluun lähtöä erittäin tehokasta. Käytä kertauksessa apuna otsikoita, alleviivauksia, kuvia ja kuvatekstejä!

Eri oppiaineiden läskyjenlukuvinkkejä

VIERAAT KIELET

1. Opiskele lyhyempinä jaksoina kerrallaan: 30 min. opiskelua, 5-10 min. tauko.
2. Älä opiskele samantapaisia asioita peräkkäin, esimerkiksi ruotsin ja englannin sanoja.
3. Muista säännöllisyys eli lue edellinen läksy ja kertaa sanat sekä tee harjoitustehtävät.
4. Lue hankalat ja pitkät sanat huolellisesti ääntäen; siten hahmotat sanan.
5. Kertaa lukemasi läksy ja muista, että kerrata voi missä vain: linja-autossa, hississä, välitunnilla...
6. Testaa tietosi kuulustelemalla itseäsi.
7. Käytä kieltä: katso tv-ohjelmia, kuuntele musiikkia, lue vaikka lastenkirjoja, selaa nettiä.

MATEMATIIKKA

1. Opiskelussa tulee alusta alkaen pyrkiä perusasioiden kunnolliseen ymmärtämiseen. Mitä paremmin perusasiat ovat hallinnassa, sitä helpommin opiskelu sujuu jatkossa.
2. Kertaa hyvin oppitunnilla ratkaistut tehtävät ja lue tekemäsi muistiinpanot.
3. Tehtävää ratkaistessasi pohdi, millä tavoin päädyit oikeaan tulokseen: Vain harvoin kelpaa pelkkä vastaus. Vastaus pitää osata perustella välivaiheilla.
4. Tee välivaiheet allekkain. Silloin esityksesi on selkeämpi.
5. Jos lopputuloksesta on pääteltävissä, että tehtävä on suoritettu väärin, yritä etsiä virhe ja laske tehtävä uudelleen.
6. Jos et yrityksestä huolimatta pääse eteenpäin, siirry välillä muihin tehtäviin.
7. Muista, että teet kotitehtävät erityisesti silloin, jos olet ollut poissa koulusta.
8. Kertaa kokeeseen teoria ja esimerkit ja laske opettajan antamat kertaustehtävät.


REAALIAINEET (esim. uskonto, historia, biologia, maantieto)

1. Yritä saada opiskeltavasta aineesta kokonaiskäsitys: silmäile otsikot, väliotsikot, kuvat ja kuvateksit, kuviot ja taulukot.
2. Lue läksy huolellisesti läpi. Tee muistiinpanoja tai alleviivauksia. Selvitä outojen sanojen merkitys.
3. Käy läpi vihkomuistiinpanot.
4. Muistele äsken lukemaasi esimerkiksi kuulustelemalla itseäsi.
5. Jos havaitsit aukkokohtia, lue uudelleen ne kohdat, jotka eivät jääneet mieleesi.
6. Tarvittaessa kertaa läksy uudelleen myöhemmin illalla tai aamulla ennen kouluun lähtöä.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä