Oppilaitosturvallisuus

Oppilaitosturvallisuus Riihenmäen koulussa

Turvallisuus on yksi Mäntsälän kunnan koulutyön keskeinen periaate. Mäntsälän kunnan jokaisella koululla on koulun henkilökunnasta nimetty turvallisuusvastaava. Koululla toimii myös turvallisuusryhmä, johon kuuluvat turvallisuusjohtaja (rehtori), turvallisuusvastaava sekä koulun koosta riippuen muutama nimetty henkilökunnan jäsen.

Turvallisuusryhmän tehtävänä on säännöllisesti harjoitella esim. kiinteistöstä poistumista sekä sisääntuloa ennakoimattomien tilanteiden varalta. Tämän lisäksi turvallisuusryhmän tehtävänä on huolehtia yleisistä oppilaitosturvallisuuteen liittyvistä toimenpiteistä sekä suunnitelmista.

Jokaisella Mäntsälän kunnassa kouluissa työskentelevällä henkilöllä on käytössään oma turvallisuuskansio, jota täydennetään vuosittain. Kansio pitää sisällään ohjeistuksia, jotka liittyvät mahdollisiin ennakoimattomiin tilanteisiin. Tämän lisäksi kansio toimii koulutusmateriaalina esim. ensiapuun liittyvissä seikoissa.

Rehtoreilla on käytössään myös oma turvallisuuskansio, joka toimii ohjaavana ja suunnitelmallisena työkaluna. Suunnitelma perustuu pelastuslain 15§ mukaiseen velvoitteeseen vaarojen ja riskien arvioinnista.

Kriisiviestinnässä koulun ensisijainen tiedottamiskanava on Wilma -järjestelmä
.

Riihenmäen koulun turvallisuusorganisaatio:

Saija Hellström, rehtori, turvallisuusjohtaja

Timo Parkkinen, turvallisuusvastaava

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä