Pikku Kulttuuripolku | Lilla Kulturstigen

Varhaiskasvatuksella on oma kulttuuripolku

Pikku Kulttuuripolun tehtävänä on tarjota materiaalia ja ideoita varhaiskasvatuksen henkilökunnalle, kulttuurikasvatuksen tueksi.

Varhaiskasvatuksen Pikku Kulttuuripolku tarjoaa eri taidemuotojen maistiaisia lapsille muun muassa päiväkoteja kiertävien taidesalkkujen muodossa. Varhaiskasvatuksen henkilökunta voi tilata ja lainata haluamansa salkun kirjaston kautta. Lisää tietoa monipuolisista salkuista tilausohjeineen löytyy viereisestä alasvetovalikosta.

Kulttuuripolun osana toteutetaan varhaiskasvatusyksiköissä Musiikkiopiston järjestämiä musiikkileikkikouluja sekä Tanssiopiston järjestämiä tanssituokioita. Lisäksi yhteistyössä kulttuuripalveluiden kanssa järjestetään vuosittain teatterivierailuja tai muuta kiertävää ohjelmaa, kuten konsertteja.

"Pikku kulttuuripolku täydentää Loviisan perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelmaa Kulttuuripolkua. Sen taustalla on ajatus saattaa taiteet ja kulttuuri luonnolliseksi osaksi arkea. Tavoitteena on edistää lasten yhtäläisiä mahdollisuuksia tutustua ja osallistua erilaisiin kulttuurimuotoihin. Lapsille tarjotaan myönteisiä kokemuksia jotka vahvistavat heidän itsetuntoaan ja luovuuttaan. Itseilmaisu ja erilaisten taidemuotojen kokeilu tutkitusti parantaa oppimista ja sosiaalisia taitoja. Lapsen kyky ajatella ja oppia kehittyy, kun he voivat tutkia, tulkita ja luoda. Tämä vahvistaa lapsen positiivista minäkuvaa."

Småbarnspedagogiken har sin egen kulturstig

Syftet med Lilla Kulturstigen är att erbjuda småbarnspedagogikpersonalen material och idéer till stöd för kulturfostran.

Lilla Kulturstigen erbjuder provsmak av olika konstformer till barnen, bland annat i form av konstväskor, som daghemmen kan låna för en längre tid via biblioteken. Mer information och bokningsinstruktioner om väskorna finns i rullgardinsmenyn på vänster sida.

Som en del av kulturstigen ordnas Musikinstitutets musiklekskolor och Dansinstitutets dansstunder i de småbarnspedagogiska enheterna. Dessutom ordnar kulturtjänsterna årliga teaterbesök eller andra ambulerande program, till exempel konserter.

"Lilla Kulturstigen kompletterar skolornas plan för kulturfostran, Kulturstigen. Den främsta avsikten är att införliva konst och kultur som en del av vardagen. Målet är att främja barnens likvärdiga möjligheter för att bekanta sig med och delta i olika former av kultur. Barnen ska erbjudas positiva upplevelser och erfarenheter och deras självkänsla och kreativitet ska stärkas. Innehållet planeras så att det stöder barnets uppväxt och utveckling. Då barnen får uppleva och prova på olika former av kultur och uttrycka sig genom dessa främjar det barnens förutsättningar för inlärning och sociala färdigheter. Barnets förmåga att tänka och lära sig utvecklas då hen får undersöka, tolka och skapa. Detta förstärker barnets positiva självbild.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä