ELEVKÅREN

Välkommen till elevkårens informationssidor!

Elevkårens främsta syfte är att fungera som en länk lärare och elever emellan, men finns också till för att öka på elevernas trivsel i skolan samt att pigga upp med lite mer speciella evenemang då och då... Genom en hel del aktiviteter, exempelvis filmkvällar, godisförsäljning och resor, försöker elevkåren uppmuntra eleverna att se positivare på skolan i dess helhet.

Vi som sitter i elevkåren gör vårt bästa för att skapa en bra anda i skolan och just nu ser det ut som om vi skulle ha en mycket ljus framtid!

Vi är alltid öppna för nya idéer och tips, så om du kommer på något du tycker att verkar jättebra så håll det inte för dig själv, utan kontakta din egen klassrepresentant eller någon annan av oss från elevkåren så ska vi föra saken vidare!