Välkommen till Källhagens sidor

Kontaktuppgifter

Rektor Monica Lemberg: 044-3740157
Biträdande rektor Charlotta Allamo: 044-3740160
Prorektor Asta Saarenpää: 044-3745494
E-mailadress: fornamn.efternamn@edu.lohja.fi

Kansli: 044-3695492
Hälsovårdare: 044-3745499
Kurator: 044-3740028
Husmor: 019-3695498
Elevhandledare: 019-3695496 (Luuppala)
Elevhandledare: 019-3695501 (Walls)
Vaktmästare: 044-3740125

Adress: Klockargränden 2, 08700 LOJO (VIRKBY)