Kuraattorin sivu

Opiskelija voi hakeutua lukiokuraattorin luokse,

kun hän haluaa luottamuksellisesti keskustella elämäntilanteeseensa ja/tai opiskeluun liittyvistä asioista.

Kuraattorin luokse voi mennä oma-aloitteisesti tai huoltajien, opettajien, terveydenhoitajan tai muun tahon ohjaamana. Tarkoituksena on selvittää opiskelijan elämäntilannetta, tukea häntä omatoimisuuteen sekä pyrkiä löytämään erilaisia vaihtoehtoja yhdessä opiskelijan kanssa.

Kuraattori on opiskelijahuoltoryhmän jäsen ja tekee tarvittaessa yhteistyötä ulkopuolisten tahojen kanssa.

Lukion kuraattori työskentelee yksittäisen opiskelijan tai opiskelijaryhmän kanssa mm. seuraavissa asioissa:

Opiskeluun liittyvät asiat
– poissaolot
– opiskelumotivaation puute
– keskittymisvaikeudet tai opiskelu-stressi
– ilmapiiri ja työrauha

Sosiaaliset suhteet
– ristiriidat kotona tai muissa ihmissuhteissa
– kiusaamiseen liittyvät kokemukset
– yksinäisyyteen liittyvät asiat

Tunne-elämä
– voimavarojen ja itsetunnon vahvistaminen
– tunteiden nimeäminen, käsittely ja hallinta

Elämänhallinta
– itsenäistyminen
– ajankäyttö, vuorokausirytmi ja arjen-hallinta
– huoli omasta tai läheisen päihteiden käytöstä

Sosioekonomiset asiat
– asumis- ja opintoetuudet
– neuvonta talous- ja asumisasioissa
– työnhaussa tukeminen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä