Tietotekniikka

Tervetuloa opiskelemaan tietotekniikkaa

Tietotekniikan kurssit (joidenkin kurssien sisältö löytyy vielä Moodlesta)

AT1 - Sähköinen ylioppilastutkinto
 • Perehdytään sähköisessä ylioppilastutkinnossa käytettävään koeympäristöön ja ohjelmistoihin
 • Tutustutaan tutkinnossa tarvittavaan toimisto-ohjelmistoon, kuvankäsittely- ja piirto-ohjelmiin sekä muihin ylioppilastutkintojärjestelmän ohjelmiin
AT2 - Käyttöjärjestelmä ja kuvankäsittely
 • Tutustutaan tietotekniikan peruskäsitteisiin ja käyttöjärjestelmään
 • Käsitellään vektorigrafiikka- ja bittikarttakuvia
AT3 - Toimisto-ohjelmistot
 • Opetellaan käyttämään tekstinkäsittely-, esitysgrafiikka- ja taulukkolaskentaohjelman ominaisuuksia tehokkaasti ja monipuolisesti
 • Harjoitellaan tiedon esittämistä selkeässä ja havainnollisessa muodossa
 • Tutustutaan tietokantojen merkitykseen nykyisessä yhteiskunnassa
 • Tutustutaan tietokantaohjelmaan
 • Opetellaan rakentamaan yksinkertaisia relaatiotietokantoja sekä hakemaan ja käsittelemään tietokantaan tallennettua tietoa
AT4 - Ohjelmointi
 • Perehdytään ohjelmoinnin perusteisiin
 • Tutustutaan muuttujiin, tietotyyppeihin, lauseisiin ja aliohjelmiin
 • Opitaan kirjoittamaan pieniä ohjelmia
AT5 - Internet I
 • Tutustutaan internet-tietoverkkoon ja harjoitellaan web-editointia sekä erilaisten digitaalisten julkaisuvälineiden ja -ohjelmien käyttöä
 • Tutustutaan www-ympäristössä käytettäviin kieliin, kuten HTML (kuvauskieli), CSS (tyyliohjekieli), javascript (skriptikieli) jne.
 • Harjaannutaan web-suunnitteluun, web-kehittämiseen, ja weblukutaidon edistämiseen opiskelijalähtöisesti
AT6 - Linux-kurssi
 • Opetellaan käyttämään Linux-käyttöjärjestelmää
 • Opetellaan asentamaan Linux tietokoneen ainoaksi käyttöjärjestelmäksi ja Windowsin kanssa rinnakkain
 • Tutustutaan komentojonojen perusteisiin, ryhmien ja käyttäjien määrittämiseen, tiedostojen oikeuksien ja omistajien muuttamiseen, aliasten määrittelyyn, erilaisten editorien käyttöön, Linuxin hakemistorakenteeseen, tulostukseen, koneen verkkomäärityksiin, Linuxin graafiseen käyttöliittymään (X-window) sekä erilaisten ohjelmien asentamiseen
 • Tutustutaan erilaisiin Linux-ympäristössä toimiviin palvelinohjelmistoihin, kuten SSH-palvelimeen, tiedostopalvelimiin ja WWW-palvelimeen
AT7 - Tietokoneen ajokortti
 • Suoritetaan tietokoneen käyttäjän A-ajokortti
 • Opiskellaan tutkintoon kuuluvat osa-alueet ja tehdään osioihin kuuluvat näyttökokeet. Näyttökokeet suoritetaan tuntien aikana
 • Kurssi on aikataulultaan suhteellisen tiivis, ja tämän takia osallistujilta edellytetään tietokoneen käytön perustaitoja, -tietoja sekä keskeisimpien työvälineiden alkeiden hallintaa
 • Kurssista saa erillisen ajokorttitodistuksen
AT8 - Ohjelmoinnin jatkokurssi
 • Syvennetään aiemmin opiskeltuja ohjelmointitaitoja
 • Harjoitellaan olio-ohjelmoinnin perusteita
 • Opetellaan rakentamaan graafisia käyttöliittymiä
AT9 - Internet II
 • Syvennetään web-suunnittelu- ja ohjelmointitaitoja sekä digitaalisen sisällöntuotannon osaamista eri sovelluksilla tai julkaisujärjestelmillä
 • Hyödynnetään sosiaalisen median mahdollisuuksia, vuorovaikutteisuutta sekä yhteisöllisyyttä osana kurssin sisältöjä
 • Opiskelijat voivat keskittyä kurssilla yksin tai ryhmässä opiskelijalähtöisesti myös AT5-kurssin sisältöjen syventämiseen ja perehtyä syvällisemmin erilaisiin digitaalisiin julkaisujärjestelmiin ja -alustohin tai ohjelmointikieliin (selainohjelmointi)
Kaikki tietotekniikan kurssit ovat soveltavia kursseja

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä