AT2 Toimisto-ohjelmistot

Toimisto-ohjelmistot (AT2)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • perehtyy tekstinkäsittelyn perusperiaatteisiin
 • ymmärtää, miten asiakirjan rakenne tulee luoda, ja osaa hyödyntää oikeita
  tekstinkäsittelyn periaatteita omissa asiakirjoissaan
 • oppii tiivistämään tekstiä esitysgrafiikkamuotoon ja tekemään toimivan
  diaesityksen
 • perehtyy taulukkolaskennan perusteisiin
 • kykenee laatimaan kaavoja, taulukoita ja kaavioita

Keskeiset sisällöt

 • ytekstinkäsittelyohjelmistot
 • esitysgrafiikkaohjelmistot
 • taulukkolaskentaohjelmistot
  • taulukot
  • kaaviot
  • funktiot

Laaja-alaiset osaamisalueet
 • monitieteinen ja luova osaaminen

Opintojakson arviointi: toteutuksesta riippuen suoritusmerkintä (S) tai
arvosana 5–10 tai suoritusmerkintä (S)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä