Yrittäjämäinen toimintatapa

OPS

Tehtävä:

Lue OPSista s. 20 alkaen laaja-alaisista tavoitteista peruskoulussa. 
https://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus
Valitse 3 (kolme) oppiainetta, josta kirjoitat perusopetussuunnitelman mukaiset laaja-alaiset tavoitteet ja kuinka ne toteutuvat näissä kolmessa oppiaineessa.

Kirjoita ne annettuun paperiin ylös.

Älä valitse esimerkissä kuvattua kuvaamataitoa :)

Esim.

:medium

Kuvaamataito 
L1=Kaikki harjoitustehtävät kehittävät luovaa ongelmanratkaisutaitoa. Omin käsin tekeminen auttaa käsittämään. Keskusteleva havaintojen tekeminen taiteen ja ympäristön äärellä kehittää päättelykyä ja kriittistä ajattelua.

L2= Tunneilla on läsnä niin tutut kuin tuntemattomatkin kulttuurit. Opitaan tulkitsemaan ja arvostamaan eri kulttuureiden taidetta, muotoilua ja ilmaisun tapoja.

L3=Kuvataidetunneilla oppijan on mahdollista syventää itsetuntemustaan ja vahvistaa mielensä tasapainoa sekä empatiakykyä. Opitaan ja kehitetään monenlaisia hyödyllisiä taitoja kuten vaikkapa pitkäjännitteisyyttä, tekstaustaitoa, värisilmää ja havaintokykyä.

L4= 
Kuvanlukutaitoa ja ympäristönlukutaitoa kehitetään monenlaisten viestien äärellä. Infografiikkaa, kaavioita, taidekuvia, työpiirroksia, animaatioita, 3d-mallinnusta, mediakuvien analyysiä...

L5= Tietotekniikka on välineenä kuvankäsittelyssä, graafisen suunnttelun tehtävissä, videoeditoinnissa. Tekijänoikeuskysymykset ja vastuullisuus ovat esillä koko ajan. Käytetään verkko-opetusmateriaaleja ja julkaistaan omia töitä verkossa.

L6= Työskentely tapahtuu usein projektiluontoisesti jolloin opitaan työelämässäkin tärkeitä taitoja kuten aikataulujen hallintaa, oman työn suunnittelua, yhteistyötaitoja ja itsearviointia.

L7= Ollaan itse vaikuttajia.

 
 

Projektiosaaminen

Projektilla voidaan tarkoittaa mitä tahansa kertaluontoista tai ajallisesti rajattua työsuoritusta tai toimintaa, jolle on sovittu tietyt resurssit eli työnjako, ihmiset ja rahat. Projektityöskentely sopii myös työkaluksi oman itsen kehittämiseen ja yhdessä ryhmän kanssa työskentelyyn. Jokainen projekti on erilainen ja jokaisella projektilla on omat tavoitteensa.

Työnantajat odottavat yhä enenevässä määrin työntekijöiltään projektityön taitoja, joita ovat mm. luovuus, ongelmanratkaisukyky, johtamistaidot, suunnitelmallisuus, yhteistyötaidot sekä kaaoksen hallinta. Ne ihmiset, jotka haluavat oppia ja pystyvät nopeasti omaksumaan uusia asioita, pärjäävät parhaiten työmarkkinoilla.

Yrittäjämäinen toimintatapa

Yrittäjämäinen toimintatapa

Opetuksen tärkein tehtävä on antaa perusedellytykset työn tekemiselle.

Eteläpohjalaisen perusopetuksen opetussuunnitelmassa todetaan:

”Yrittäjämäinen toimintatapa pitää sisällään innovatiivisuuden, hallitun riskinoton sekä tavoitteellisen toiminnan. Yrittäjämäisesti toimiva ihminen uskaltaa ottaa uusia askeleita, vaikka niissä voisi epäonnistuakin. Yrittäjämäiseen toimintaan liittyy myös vastuullinen suhtautuminen
kaikkeen tekemiseen sekä oman itsen tavoitteellinen kehittäminen.”

(Lähde: Eteläpohjalainenperusopetuksen opetussuunnitelma 2016)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä