Biologia

7 lk.

Seitsemännellä luokalla biologiaa opiskellaan yksi vuosiviikkotunti eli yksi kurssi. Kurssi painottuu metsien ja vesistöjen tuntemukseen ja yleiseen ekologiaan eli "kuinka luonto toimii". Pyrimme mahdollisuuksien mukaan jalkautumaan luokkahuoneesta ja soveltamaan tutkivaa oppimistapaa myös luokkatilanteissa.

Esimerkkejä mahdollisista työtavoista:
 • kalastusretki tai vastaava yhdistettynä saaliskalojen dissektioon
 • vesistön tutkiminen (planktonhaavinta, pohjaeläinhaavinta, ranta- ja vesikasvit)
 • linturetki
 • retki suolle
 • metsäretket
 • kasvien tunnistaminen
 • puiden pituuden mittaaminen
 • metsätyypit
 • puiden iän arviointi kannosta ja taimesta
 • sieniretki
 • mitä löytyy (kuolleen) puun kaarnan alta?
 • kasvillisuusruutu
 • perhoshaavinta

Opiskelun erityiset painoalueet:

 • metsäekosysteemin rakenne ja toiminta
 • luonnonsuojelu
 • peruslajintuntemus

OPPIKIRJA: 

Happonen ym. KOODI. Luonto. SanomaPro. ISBN 978-952-63-2872-0.

8 lk.

Kahdeksannella luokalla biologiaa opiskellaan yksi vuosiviikkotunti eli yksi kurssi. Pääpainoalueina ovat elämän monimuotoisuus ja elämän kehittyminen. Kuljemme solutasolta aina eliöyhteisöjen kehitykseeen. Lisäksi aloitamme eliökokoelman laatimisen.


Esimerkkejä mahdollisista työtavoista:
 • tutkimuksen toteuttamiseen soveltuvat maastotyöt
 • (digitaalisen) eliökokoelman keräämiseen liittyvät asiat

Opiskelun erityiset painoalueet:
 • eliökokoelma
 • mikä on solu?
 • mikä on laji?
 • evoluutio ja luonnonvalinta
 • eliökunnan rakenne
OPPIKIRJA:
Happonen ym. KOODI. Elämä. SanomaPro. ISBN 978-952-63-2871-3.

9 lk.

Yhdeksännellä luokalla biologiaa opiskellaan 1,5 vuosiviikkotuntia eli 1,5 kurssia. Opinnot painottuvat ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan sekä perinnöllisyyteen, genetiikan perusteisiin. Pyrimme selkeyttämään vaikeitaq teoreettisisa masioita käytännön laboratoriotöillä ja preparoinneilla.

Esimerkkejä mahdollisista työtavoista:
 • mikroskopointi, solunäytteiden teko
 • elinten preparointi
 • fysiologiset kokeet

Opiskelun erityiset painoalueet:

 • ihmisen elimistön rakenne ja toiminta
 • ihmisen lisääntyminen ja perinnöllisyys
OPPIKIRJA:
Happonen ym. KOODI. Ihminen. SanomaPro. ISBN 978-952-63-0422-9.

Oppiaineen tavoitteet

Biologian opetuksen tehtävänä on auttaa oppilaita ymmärtämään elämää ja sen kehittymistä, kartuttaa oppilaan luonnontuntemusta sekä ohjata oppilaita ymmärtämään ekosysteemien toimintaa, ihmisen elintoimintoja sekä perinnöllisyyden ja evoluution perusteita.

Biologian opetuksessa työskennellään myös luonnossa ja ohjataan oppilaita tutkivan oppimisen avulla tutustumaan biologisen tiedonhankinnan luonteeseen. Luonnon tutkimisessa käytetään sekä maasto- että laboratoriotyömenetelmiä. Elämyksellinen ja kokemuksellinen oppiminen virittää oppimisen iloa ja herättää kiinnostusta tarkkailla elinympäristön tilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia. Opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa. Teknologian käyttö edistää oppilaiden yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa biologian opetuksessa.

Biologian opetuksessa tuetaan oppilaiden ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaitojen sekä yhteisöllisyyden kehittymistä ja annetaan valmiuksia biologiaa hyödyntävien alojen opiskeluun sekä työelämään.

Biologian opetus auttaa oppilaita ymmärtämään, miten biologian tietoja ja taitoja voidaan soveltaa ja hyödyntää omassa elämässä, eettisissä pohdinnoissa, ajankohtaisten biologiaan liittyvien uutisten seurannassa sekä siinä, kuinka yhteiskunnalliseen päätöksentekoon voidaan vaikuttaa. Biologian opetus kehittää oppilaiden ympäristötietoisuutta ja halua vaalia luonnon monimuotoisuutta. Oppilaat saavat valmiuksia vaikuttaa ja osallistua oman lähiympäristönsä kehittämiseen ja sen säilymiseen elinvoimaisena. Oppilaita ohjataan kestävään elämäntapaan ja globaalin vastuun ymmärtämiseen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä