Essee

Essee

Aihe:
 • Kristinuskon vaiheet Suomessa.
Lähde:
 • oppikirja s. 186-191.
Pituus:
 • vähintään 150 sanaa, mutta korkeintaan yksi konsepti, koneella kirjoitettaessa maksimissaan yksi sivu.

Jäsentely:

 • Aloituskappaleessa esitellään käsiteltävä aihe.

 • Käsittelykappaleissa käsitellään aihetta esim. siten, että kullakin käsittelykappaleella on oma teema.

 • Lopetuskappaleessa kirjoittaja tekee yhteenvedon ja pohtii käsittelykappaleissa käsiteltyjä asioita. Näin hän osoittaa kykenevänsä yhdistämään asioita ja hahmottamaan kokonaisuuden.

 • Hyvin tehdyt aloitus- ja lopetuskappaleet muodostavat kokonaisuuden, jossa aloituskappale esittää kysymyksen ja lopetuskappale antaa siihen tiivistetyn vastauksen.

Muotoilu:

 • Marginaalit: paperilla ruutujen koosta riippuen molemmille reunoille jätetään 2-3 ruudun marginaali. Koneella kirjoitettaessa käytetään niitä marginaaleja, jotka ovat valmiina (yleensä 2cm).

 • Essee kirjoitetaan joka toiselle riville, tai jos on käytössä suuriruutuinen paperi, jokaiselle riville. Koneella kirjoitettaessa fonttina Times New Roman koko 12, riviväli 1,5.

 • Kappaleet erotellaan toisistaan jättämällä väliin tyhjä rivi. Kappaleen ensimmäisen rivin voi myös sisentää halutessaan.

 • Kappaleiden reunat tasataan. Koneella kirjoitettaessa käytetään tasaus-toimintoa.

Kieliasu

 • käsialan on oltava luettavaa.

 • kielioppiin kiinnitetään huomiota, mitä vähemmän kirjoitusvirheitä, sen parempi.


Paperille essee kirjoitetaan lyijykynällä!

Arviointikriteerit

 

Esseen jäsentely

Sisältö

Kieliasu, tekstin muotoilu

Oma teksti - kopiointi

Hylätty

(4)

Ei hylkäämiseen johtavia kriteereitä.

Sisältö ei liity aiheeseen millään tavalla.

Käsialasta ei saa selvää.

Essee on plagioitu suurelta osin tai kokonaan lähdetekstistä.

Heikko -

välttävä

(5-6)

Ei kappalejakoa.

Sisältö ei etene johdonmukaisesti

Sisältö niukka.

Perusasioita puuttuu tai sisältää paljon asioita, jotka eivät aiheeseen kuulu.

Sisältää paljon kielivirheitä.

Käsiala on huono, jonka vuoksi tekstin ymmärtäminen vaikeaa.

Muotoiluohjeita ei noudatettu.

Useita lauseita on plagioitu lähde- tekstistä.

Tyydyttävä -

hyvä

(7-8)

Kappalejako ja jonkinlaiset aloitus- ja/tai lopetuskappaleet löytyvät.

Eteneminen melko johdonmukaista.

Sisältää perusasiat, mutta ei pohdintaa tai kokonaisuuden hahmottamista.

Mukana voi olla yksittäisiä asioita, jotka eivät aiheeseen kuulu

Teksti melko sujuvaa, mutta löytyy jonkin verran kirjoitusvirheitä.

Muotoilu pääosin ohjeiden mukaista.

Joitakin yksittäisiä lauseita on plagioitu lähdetekstistä, mutta muuten teksti on kirjoittajan omaa.

Kiitettävä - erinomainen

(9-10)

Sisältää kappalejaon, aloituskappaleen, käsittelykappaleet ja lopetuskappaleet.

Eteneminen johdonmukaista.

Sisältö monipuolinen ja kattava.

Käsittelee vain olennaisia ja keskeisiä asioita.

Sisältää aiheen pohdintaa.

Kieliasu hyvä. Ei kirjoitus- tai kielioppivirheitä, tai niitä on vähän.

Muotoilu ohjeiden mukaista.

Teksti on kirjoittajan omaa.