Muistio 29.11.2016

Muistio 29.11.2016

Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä kokoontui Muuruveden koululla ti 29.11.2016
läsnä: koulun opettajat, erityisopettaja, koulunkäynninohjaaja, vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja;
estyneenä kuraattori, terveydenhoitaja

Toimintatavat ja käytännöt
Avainkäsitteitä: kouluyhteisön ja –ympäristön terveellisyys, turvallisuus ja hyvinvointi

Yhteistyö koulun ulkopuolisten lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien tahojen kanssa yhteisöllisen oppilashuollon kehittämisessä
kouluympäristön hyödyntäminen koulupäivän aikana yhteistoimintaan, kouluympäristö tapahtuminen järjestämispaikkana: todettiin yhteistyö toimivaksi: 4H, seurakunta, Kyläyhdistys, Jyske, Arkkitehtuurikoulu Lastu, Topin maatilamyymälä

Todettiin erittäin hyvin toimiva yhteistyö Vanhempainyhdistyksen kanssa.

Yhteistyö oppilaan ohjauksessa, koulutuksen siirtymävaiheessa sekä jatko-opintojen suunnittelussa
siirtopalaverit (eska-koulu, alakoulu-yläkoulu, opettajavaihdokset)
muuttuvatko käytänteet Kuopio-liitoksen myötä?; toiveena hyvien käytänteiden säilyttäminen; erityisopettaja toi tiedon tiedonsiirtoluvan kysymisestä 6 lk:n oppilaiden osalta tammikuun oppimiskeskustelun yhteydessä.

Yhteistyö ja käytänteet kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön
hyvinvoinnin tarkastuksissa
koulun työolot (välineistö, sisäilma, valaistus, ergonomia, piha-alueet); välineistön osalta todettiin, että koululle tarvitaan AV-välineiden hoitotyöstä ja tietotekniikkavastaavan työstä huolehtiva henkilö
ryhmäkoot
pelastussuunnitelma, kriisisuunnitelma, uhkasuunnitelma, henkilökunnan käsikirja, KivaKoulu; käyty läpi syyslukukauden 2016 alussa; tuleeko lisäohjeistuksia Kuopioliitoksen myötä?
avoin keskustelukulttuuri kaikilla työyhteisötasoilla

Yhteistyö terveysneuvonnan ja terveystiedon opetuksen välillä

terveydenhoitaja: tietoiskut: hampaat, murrosikä, päihteet
yksilöllinen/yhteisöllinen terveysneuvonta
miten koulupsykologipalvelut jatkossa?

Järjestyssäännöt
päivitetty marraskuussa 2016 kuulemalla koulun henkilökunta, oppilaat, huoltajat ja yhteisöllinen OHR,
välitetään tiedoksi koulutoimistoon

Poissaolojen seuraaminen, niistä ilmoittaminen ja niihin puuttuminen
vanhemman vastuulla ilmoittaa jo ensimmäisenä päivänä, jos poissaoloilmoitusta ei tule, opettaja ottaa yhteyttä huoltajaan, seuranta Wilmassa
poissaolojen anominen: 1-3 pv oma opettaja, pidempi koulunjohtaja

Tapaturmien ehkäiseminen sekä ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus

Tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön puuttuminen
asiallinen valistus luokka-asteen mukaisesti

Koulukuljetusten odotusaikoja ja turvallisuutta koskevat ohjeet
kuljetusoppilaiden valvonta kuljetusten odotusaikana
koulumatkat ovat kouluaikaa

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä
Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa
-
ohjeistuksen yhtenäistämistä Juankosken kanssa?

Muuta kokouksessa esille tullutta:

Edelleen vanhempia, joita Wilma-viestit eivät tavoita, sillä vanhemmat eivät ole kirjautuneet wilmaan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä