5.-6. luokkien valinnaiset aineet

5.-6. luokkien valinnaiset aineet

Valinnaisina oppiaineina viidennellä luokalla toteutetaan kaksi oppiainetta: liikunta ja taide/monialainen. Kuudennella luokalla toteutuu yksi: liikunta. Arviointi on sanallinen.

Näiden valinnaisten aineiden painotukset (liikunta/taide/monialainen) mahdollistavat aineiden yhteyteen myös koulun kerhotoimintaa.