3.-4. luokkien taito- ja taideaineiden valinnaiset aineet

3.-4. luokkien taito- ja taideaineiden valinnaiset aineet

Taito- ja taideaineet toteutetaan ns. koulun valintana eli oppilas ei valitse niitä itse. Kolmannella ja neljännellä luokalla valinnaisaineet koostuvat opettajan päättämästä taide- ja taitoaineesta (3.-4.lk) ja liikunnasta (4.lk). Aineissa syvennetään varsinaisen aineen sisältöjä ja tavoitteet sekä hyvän osaamisen kuvaus määrittyvät kyseisten aineiden vuosiluokkakohtaisesta opetussuunnitelmasta. Erillistä arviointia ei anneta, vaan valinnaisaineiden lisätunnit arvioidaan kyseisen oppiaineen arvioinnin yhteydessä.