Jaalan koulun lisäys kohtaan Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Tieto- ja viestintäteknologian taidot ovat luonteva osa arjen koulutyötä ja oppilaat tutustuvat mahdollisimman monipuolisesti teknologian käyttöön. Koulussamme tieto- ja viestintäteknologia on sekä oppimisen kohde että oppimisen väline. Tavoitteet ja sisällöt kuvataan Kouvolan kaupungin TVT-strategiassa. Teknologia on apuna oppilaan tiedonhallinnassa, mutta myös taito- ja taideaineissa teknologiaa hyödynnetään. Oppilaita rohkaistaan käyttämään erilaisia teknisiä välineitä monissa eri yhteyksissä. Erilaisiin kulttuureihin voidaan tutustua mm. internetin, kirjallisuuden, elokuvien, musiikin ja kuvataiteen avulla.

Koulussa harjoitellaan eettistä ja vastuullista sähköistä viestintää. Oppilaiden kanssa pohditaan, millainen tiedonvälitys ja -jakaminen on soveliasta. Oppilaat opetetaan ymmärtämään, että kaikesta julkaistusta sanallisesta tai kuvallisesta materiaalista ollaan vastuussa itse. Samalla opitaan ymmärtämään sitä, millaiset julkaisut ovat hyväksyttyjä ja miksi kaikkea ei voi tai kannata julkaista. Pohditaan mitä tehdä, jos kohtaa sosiaalisessa mediassa asioita/kirjoituksia/kuvia, jotka kokee ahdistavina tai pelottavina. On tärkeää tehdä jo varhaisessa vaiheessa selväksi, millainen käytös internetissä on hyväksyttävää ja millainen ei.

Tavoitteena on, että oppilas osaa käyttää teknologiaa rakentavaan ja muut huomioonottavaan, positiiviseen viestimiseen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä