Ajattelu ja oppimisen taidot (L1)

Ajattelun ja oppimisen taidot (L1): Annamme tilaa ja aikaa ilmiöille


Ajattelun ja oppimisen taitojen kehittymisen keskiössä on oppilaan oma kokemus ilmiöistä.

Keskeisiä asioita ajattelun ja oppimisen taitojen kehittämisessä ovat toiminnallisuus, uteliaisuus ja ilo, vuorovaikutus ja yhdessä tekeminen, tiedonhallinta, itsetuntemus ja minäkuva sekä oppimaan oppimisen taidot. Hyvät kokemukset oppimisesta vahvistavat uusien asioiden omaksumista. Oppilaita ohjataan myös oman osaamisensa tunnistamiseen.

Päiväkodin ja koulun opetussuunnitelmassa valitaan keinot ja ne opetuksen järjestelyt, jotka tukevat ilmiökeskeistä oppimista. Opetussuunnitelmassa tai vuosittaisessa suunnitelmassa voidaan määritellä vuosittaiset painotukset, joissa korostetaan päiväkodin tai koulun ja alueen omaleimaisuutta.

Jaalan koulun lisäys kohtaan Ajattelun ja oppimisen taidot

Keskeisiä asioita ajattelun ja oppimisen taitojen kehittämisessä koulussamme ovat toiminnallisuus, uteliaisuus ja ilo, vuorovaikutus ja yhdessä tekeminen, tiedon hallinta, itsetuntemus ja minäkuva sekä oppimaan oppimisen taidot. Hyvä kokemukset oppimisesta vahvistavat uusien asioiden omaksumista. Oppilaita ohjataan itse etsimään tietoa sen sijaan, että annettaisiin suoraan vastauksia suoraan kysymyksiin. Oppiminen tapahtuu pohdiskellen ja kysellen, eli oppilaat ovat oppimisessa aktiivisessa osassa, eivät pelkästään kuuntelijoina ja tiedon omaksujina. Oppilaille annetaan mahdollisuus käyttää monia erilaisia tapoja oppia, jolloin he löytävät itselleen parhaiten sopivat tavat ja keinot. Oppimisessa käytetään eri aisteja monipuolisesti.

Oppilaita ohjataan myös oman osaamisensa tunnistamiseen jatkuvan itsearvioinnin ja ympäristön antaman palautteen avulla. Oppilaat asettavat itselleen omia oppimisen tavoitteita, joiden toteutumista opetellaan seuraamaan sekä prosessin aika ja sen päättyessä. Tehty itsearviointi ohjaa oppimisprosessin kulkua eikä tärkeintä ole pelkkä työn lopputulos vaan koko oppimisen prosessi.

Jaalan koulussa toiminnallisuutta, vuorovaikutusta ja yhdessä tekemistä harjoitellaan yli luokkarajojen tapahtuvissa oppimistuokioissa, välitunneilla ja koulun ulkopuolisissa oppimisympäristöissä.
Jaalan koulussa kiinnitetään erityistä huomiota oppilaiden vahvuuksiin ja pyritään kehittämään niitä esimerkiksi positiivisen pedagogiikan avulla. Koulussamme pyritään löytämään jokaisella yksilölliset tavat oppia. Opetusmenetelmiä käytetään monipuolisesti. Oppimisen ilo ja uteliaisuus oppilaalla säilyy, kun hän saa tutkia itselleen merkityksellisiä asioita. Syntyy konkreettinen kokemus siitä, että opitaan itseämme varten ja oppiminen on läpi elämän jatkuvaa. Oppiminen ei ole pelkästään ulkoa opittuja asioita, vaan ilmiöitä tutkimalla tuotetaan myös itse tietoa ja jaetaan sitä muille eri kanavia käyttäen.

Koulussamme tehdään paljon erilaisia oppimisen tuotoksia, joihin haetaan tietoa monipuolisista lähteistä. Oppimisen tuotokset ja niiden esittely muille voidaan toteuttaa eri muodoissa. Kun oppimisen tuotoksia on esillä luokkien ulkopuolella, myös muut oppilaat voivat niistä oppia. Esityksiä ja tehtäviä on mahdollista jakaa myös sähköisessä muodossa tietotekniikan ja koodauksen lisääntyessä opetuksessa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä