3.1. Laaja-alainen osaaminen

Laaja-alainen osaaminen

Päiväkotien ja koulujen toimintakulttuuri sekä eri toimintamuotojen ja oppiaineiden välinen yhteistyö edistävät oppilaiden laaja-alaista osaamista. Monimuotoinen yhteistyö tulee määritellä päiväkodin ja koulun opetussuunnitelmassa ja sitä voidaan tarkentaa vuosittaisissa suunnitelmissa. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden seuranta ja arviointi kirjataan vuosittaisiin suunnitelmiin.

Kouvolan esi- ja perusopetuksen laaja-alaisen osaamisen painopisteet ovat:

  1. Ajattelun ja oppimisen taidot (L1): Annamme tilaa ja aikaa ilmiöille.
  2. Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2): Yhdessä olemme enemmän.
  3. Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3): Elämme ja voimme hyvin.
  4. Monilukutaito (L4): Tulkitsemme ympäröivää maailmaa.
  5. Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5): Meistä jää digitaalinen jälki.
  6. Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6): Toimimme yritteliäästi.
  7. Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7): Vaikutamme aktiivisesti.

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa on laaja-alaisen osaamisen osa-alueita kuusi, perusopetuksessa seitsemän. Kouvolan esi- ja perusopetuksen yhteisen opetussuunnitelman mukaan myös työelämätaitoja ja yrittäjyyttä sekä kestävän tulevaisuuden rakentamista tuodaan esille esiopetuksessa lapsen ikätason mukaisesti.


Jaalan koulun lisäys kohtaan Laaja-alainen osaaminen

Jaalan koulun toimintakulttuuri sekä eri toimintamuotojen ja oppiaineiden välinen yhteistyö edistää oppilaiden laaja-alaista oppimista. Koulussamme on mahdollisuus joustavaan viikkosuunnitelmaan ja opintokokonaisuuksien ja -jaksojen toteuttamiseen. Opettaja huolehtii, että ainekohtaiset viikkotuntimäärät toteutuvat lukuvuoden aikana. Monipuoliset toimintamuodot ja -ympäristöt kuuluvat kiinteästi koulumme arkeen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä