Tapaturmat

Kaupungin ohjeistus

Kouvolan kaupunki on ottanut ryhmätapaturmavakuutuksen kaupungin koulussa ja päiväkodissa oleville lapsille.

Koulussa sattuneena pidetään tapaturmaa, joka tapahtuu opetustyön aikana tai muussa koulun järjestämässä tilaisuudessa ja on äkillinen ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta.

Myös luokkaretkillä tai leirikouluissa oppilaille sattuneiden tapaturmien hoitokulut korvataan, mikäli toiminta on koulun opetussuunnitelman mukaista toimintaa.

Jos oppilaan koulutapaturma on sattunut koulumatkalla tai vaatii hoitoa vasta koulupäivän jälkeen, niin tällaisissa tapauksissa on asiasta tiedotettava mahdollisimman pian koulua. Koulumatkalla sattuneet tapaturmat korvataan lukuun ottamatta tapaturmia, joissa auto tai muu moottoriajoneuvo on ollut osallisena. Tällaisissa tapauksissa liikennevakuutus korvaa hoitokulut.

TET-harjoittelussa tai ns. työtunneilla sattuneet tapaturmat
Yläkoulun ja lukion oppilaat on vakuutettu käytännöllisessä työssä sattuvien tapaturmien varalta lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella. Tämä koskee erityisesti oppilaiden TET-jaksolla työharjoittelussa sekä esim. teknisen työn tunneilla sattuneita tapaturmia.

Tapaturman sattuessa
Tarkat tiedot tapaturmasta ilmoitetaan koulun edustajalle, joka täyttää vakuutustodistuksen, jolla henkilö saa maksuttoman sairaanhoidon. Mikäli sitä ei ehditä antaa ensimmäistä hoitokertaa varten, se voidaan toimittaa myös jälkikäteen hoitolaitokselle. Vakuutustodistus ei ole maksusitoumus, vaan vakuutusyhtiö tutkii korvattavuuden saatuaan tarvittavat selvitykset.

Perusopetuslaissa säädetty tapaturman hoito
Perusopetuslain 34 §:ssä on säädetty oppilaalle koulussa, koulumatkalla ja majoituksessa sattuneen tapaturman hoidon maksuttomuus. Mainitun säädöksen mukaan maksuttomuus koskee oppilaalle tapaturman hoidosta välittömästi aiheutuvia kustannuksia, kuten lääkärinpalkkioita sekä hoito- ja sairaalamaksuja.

Vakuutusyhtiö Fennian ohjeistus

Ryhmätapaturmavakuutus nro 8610212

Tapaturma
Tapaturmaksi katsotaan äkillinen, ulkoinen ja ruumiinvamman aiheuttava tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta.
Tapaturmaksi katsotaan myös yksittäisestä voimanponnistuksesta ja liikkeestä välittömästi aiheutunut lihaksen tai jänteen kipeytyminen, johon on annettu lääkärinhoitoa 7 vrk:n kuluessa kipeytymisestä. Tämän ehtokohdan mukaisen kipeytymisen hoitokuluina ei kuitenkaan korvata magneettitutkimusta eikä leikkaustoimenpiteitä.

Mitä teen tapaturman sattuessa?
Ilmoita tapaturmasta koulun edustajalle. Tapaturmailmoitus täytetään aina tapaturmatilanteissa. Hammastapaturmista tarvitsemme aina tapaturmailmoituksen ja hammaslääkärin lausunnon vaurioituneista hampaista.

Vakuutuksenottaja (Kouvolan kaupunki) täyttää verkossa sähköisen tapaturmailmoituksen tapaturmasta. Tapaturmailmoituksen pitää olla aina kaupungin henkilökunnan täyttämä. Koululla tapaturmailmoituksen täyttää koulusihteeri tai rehtori.

Fennia avaa vahingon ja ilmoittaa käsittelytunnuksen vakuutuksenottajalle sähköpostilla sekä huoltajalle sähköpostilla tai tekstiviestillä.

Saatuasi käsittelytunnuksen voit olla yhteydessä FenniaHoitajaan hoidon arviointia ja lääkärin ajanvarausta varten, puh. 010 503 5000.
Varmistat tällöin pääsysi parhaaseen mahdolliseen hoitoon. FenniaHoitajan tavoittaa puhelimitse joka päivä kello 7-23. Ota Kela-kortti mukaan hoitoon hakeutuessasi. FenniaHoitajan kautta varatuilta hoitokäynneiltä lasku lähetetään suoraan Fenniaan.

Kiireellisissä tapauksissa lapsen huoltaja voi olla suoraan yhteydessä FenniaHoitajaan ja varata lääkäriajan sitä kautta. Kannattaa kertoa FenniaHoitajalle, että kyseessä on päiväkodissa/koulussa sattunut tapaturma ja asiasta tehdään ilmoitus Fenniaan myöhemmin.

Miten haen korvausta?
Jos huoltajalle on aiheutunut kuluja tapaturman takia, hän voi hakea korvausta maksamistaan hoitokuluista täyttämällä verkossa korvaushakemuksen Fennian lähettämän linkin kautta (www.fennia.fi/omafennia). Sähköiseen korvaushakemukseen tarvitaan vakuutusnumero sekä käsittelytunnus. Verkossa täytettävä korvaushakemus allekirjoitetaan verkkopankkitunnuksilla. Korvausta tulee hakea vuoden kuluessa kulujen syntymisestä. Korvausta voi hakea ainoastaan maksetuista kuluista.
Alkuperäisiä tositteita ei tarvitse lähettää Fenniaan, vaan Fennia pyytää ne tarvittaessa. Alkuperäiset tositteet on säilytettävä vuoden ajan kulujen syntymisestä.

Maksetuista kuluista voi hakea korvausta myös puhelimitse. Fennian korvauspalvelu palvelee ma-ti 9-17 ja ke-pe 9-16 numerossa 010 503 5051.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä