Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6): Toimimme yritteliäästiTyöelämätaitojen ja yrittäjyyden keskiössä korostetaan oppilaan aktiivista toimintaa. Oppilaan kyky löytää itsensä oppijana vahvistuu toiminnallisen oppimisen kautta yhteistyössä muiden kanssa.

On tärkeää vahvistaa oppilaan asennetta siten, että hän näkee itseään ympäröivät mahdollisuudet, omat vahvuutensa ja pystyy hyödyntämään niitä sekä oppii sitoutumaan ja kantamaan vastuuta. Koulussa vapaaehtoistyötä voidaan harjoitella esimerkiksi tukioppilastoiminnassa. Työelämätaitojen ja yrittäjyyden vahvistuminen tukee valmistautumista jatko-opintoihin ja työelämään.

Työelämä- ja yrittäjyystaitojen oppimisessa koulut käyttävät NY-ohjelmia (Minä + Sinä = Me, NY Mitä ihmiset tekevät ja NY Oma talous / NY Oma juttu). Vaihtoehtoisesti oppilaat voivat suorittaa perusopetuksen aikana kolme diplomia: Sisupussi-diplomi (1.–2. lk.), Projekti-diplomi (3.–6. lk.) ja Verkosto- diplomi (7.–9. lk.). Koulun vuosittaisessa suunnitelmassa määriteltyjen diplomien täytyy vastata NY-ohjelmassa asetettuja tavoitteita.

Sisupussi-diplomin lähtökohtana on lapsen oma lähipiiri. Diplomia suoritettaessa harjoitellaan lapsilähtöisesti omatoimisuutta ja vastuunkantamista: viedään asiat sisukkaasti loppuun saakka.

Projekti-diplomissa suunnitellaan, organisoidaan, toteutetaan ja arvioidaan oma projekti, joka tukee oppilaan luovuutta. Projektien toteuttamisessa rohkaistaan yhteistyöhön lähikoulujen kanssa.

Verkosto-diplomin lähtökohtana on erilaisissa verkostoissa toimiminen.

Diplomien suorittamisessa hyödynnetään oppiaineiden välistä yhteistyötä.

Jaalan koulun lisäys kohtaan Työelämätaidot ja yrittäjyys

Jaalan koulussa ohjataan oppilasta löytämään omat vahvuutensa ja käyttämään näitä vahvuuksiansa arkisessa koulutyössä. Koulussa työskennellään myös erilaisissa ryhmissä ja harjoitellaan tehtävien jakamista niin, että kaikki pääsevät käyttämään hyväksi omia vahvuuksiaan ja kaikki saavat osallistua omalla, arvokkaalla panoksellaan. Jaalan koulussa tuetaan oppilaita näkemään oman osuutensa merkitys yhteisissä töissä ja mitä vaikutuksia on sillä, jos oman osuuden jättää tekemättä.

Koulussamme pyritään juurruttamaan oppilaaseen myönteinen asenne oppimiseen ja koulunkäyntiin. Oppilasta kasvatetaan siihen, että oppiminen vaatii välillä paljon työtä, mutta työn tekeminen on tulevaisuuden kannalta tärkeää.

Jaalan koulu sijaitsee maaseudulla, jolloin yhteistyö paikallisten maaseutuyrittäjien kanssa on luontevaa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä