Varhaisiän käsityötaidekasvatus 5-6-vuotiaille

Varhaisiän käsityötaideopinnot

Varhaisiän käsityötaidekasvatuksen tavoitteena on tutustua lähiympäristöön havainnoiden, ihmetellen, tulkiten, leikkien ja elämyksellisesti kokien. Käsityötaiteen opinnoissa kokeillaan ja harjoitellaan taitoja erilaisten tekniikoiden, materiaalien ja välineiden turvallisen käytön avulla. Toiminta ja tekeminen rakentuvat opiskelijoiden omakohtaisille elinympäristön kokemuksille sekä kulttuuri- ja
taideilmiöille. Opinnoissa harjoitellaan toisten huomioimista, ryhmätyötaitoja ja omaan työhön keskittymistä. Opetus tukee opiskelijan
ajattelun ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä ja auttaa näin lapsen myönteisen minäkuvan muodostumista. 

Kouvolan kansalaisopistossa toteutettava taiteen perusopetukseen valmistava varhaisiän käsityötaiteen opetus on suunnattu 5–6-vuotiaille. Opinnot ovat kestoltaan pääsääntöisesti kahden lukuvuoden mittaiset. Opetus rakentuu vuosittaiselle runkosuunnitelmalle.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä