Kuvataide

Kuvataiteen taiteen perusopetus - yleinen oppimäärä

Kuvataiteen perusopetusta järjestetään 7-16 -vuotiaille. Tavoitteena on tarjota opiskelijalle osaamista ja kokemuksia kuvataiteesta sekä visuaalisesta kulttuurista. Opinnoissa korostuvat monipuolinen kuvailmaisun, materiaalien ja tekniikoiden käyttö sekä kuvataiteen rajapinnalla olevien ilmöiden käsittely. Opiskelijoiden omat ajatukset ja kokemukset sekä monipuoliset sisällöt ovat osa oivaltavaa oppimista ja tekemisen iloa. Kuvien tarkastelu ja sanallistaminen tukevat yhdessä oppimista. Tutkiva ja toiminnallinen opetus tukee opiskelijan taidekäsityksen ja elinikäiksen taidesuhteen kehittymistä. Opinnot luovat pohjan myös arjessa ja eri alojen opinnoissa tarvittavaan luovaan ajatteluun ja uuden kehittämiseen.

Opinnot muodostuvat kuvataiteen yhteisistä opinnoista ja teemaopinnoista (työpajaopinnoista). Yhteisten opintojen tarkoituksena on taiteenalan perustietojen ja -taitojen hankkiminen. Yhteisten opintojen laskennallinen laajuus on 300 tuntia ja se muodostuu kahdesta opintokokonaisuudesta. Opintokokonaisuus 1 on suunnattu pääsääntöisesti 7-9 -vuotiaille ja opintokokonaisuus 2 pääsääntöisesti 10-12 -vuotiaille. Teemaopintojen tarkoituksena on yhteisissä opinnoissa hankittujen taitojen laajentaminen, kuvataiteellisen ajattelun ja ilmaisun syventäväminen. Pääsääntöisesti 13-16 -vuotiaille suunnattujen teemaopintojen laskennallinen laajuus on 200 tuntia. Kaikki opintokokonaisuudet ovat kestoltaan kolmen lukuvuoden pituisia. Teemaopintoja annetaan laaja-alaisina kuvataidetyöpajoina tai erikoistyöpajoina esim. maalauksessa sekä piirustuksessa ja grafiikassa. Sisällöllinen painotus työpajoissa vaihtelee toimipisteittäin. Teemaopintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi myös 13-16 -vuotias, jolla ei ole aiempia opintoja kuvataiteen perusopetuksesta tai opiskelija, joka ei ole suorittanut kaikkia yhteisten opintojen opintoja.

Kuvataiteen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on 500 tuntia (300 h yhteiset opinnot ja 200 h teemaopinnot), joka oikeuttaa taiteen perusopetuksen päättötodistukseen. Pyydettäessä todistuksen saa kaikista opinnoista, vaikka laskennallisest laajuudet eivät täyttyisikään.

Viikoittaista opetusta annetaan yhteisissä opinnoissa 50 h/lukuvuosi ja teemaopintojen työpajoissa 72 h/lukuvuosi. Opiskelijat voivat rakentaa omaa opintopolkua säännöllisen opintojen ohella myös muun kurssitoiminnan kautta. Opintoihin voi sisällyttää eri pituisia ja teemallisia visuaalisten taiteiden opintoja esimerkiksi Kouvolan kansalaisopiston tarjoamasta taiteen perusopetuksen lyhytkurssitarjonnasta. Opetusta järjestetään mm. viikonloppuna ja loma-aikoina. Kurssit on suunnattu kaikille visuaalisuudesta kiinnostuneille lapsille ja nuorille eikä osallistuminen edellytä aiempia opintoja taiteen perusopetuksen parissa.

Kouvolan kansalaisopisto järjestää kuvataiteen perusopetusta Kouvolassa, Kuusankoskella, Valkealassa, Jaalassa, Korialla sekä Elimäellä. Kuluneena lukuvuotena opiskelleet ovat etusijalla seuraavan vuoden opintoihin. Uusia opiskelijoita otetaan mukaan kaikkiin ikäryhmiin myös kesken lukuvuoden, mikäli ryhmissä on tilaa.

Varhaisiän kuvataidekasvatuksen opintoja annetaan kuvataidekouluun valmentavina opintoina 5-6 -vuotiaille Kouvolassa ja Kuusankoskella.

Kouvolan kansalaisopiston kuvataidekoulu Instagramissa: https://www.instagram.com/kouvola.tpovisu/

Tervetuloa harrastamaan kuvataiteita!

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä