Käsityötaide

Käsityötaiteen taiteen perusopetus - yleinen oppimäärä

Käsityötaiteen perusopetusta järjestetään 7-16 -vuotiaille. Tavoitteena on tarjota opiskelijalle uusia mahdollisuuksia ymmärtää käsityötä, muotoilua, taidetta ja kulttuuria sekä niiden sisältämiä merkityksiä. Opinnot innostavat opiskelijaa kehittämään käsityön tekemisessä, suunnittelussa ja toteuttamisessa tarvittavia taitoja, persoonallisesti tulkiten, ilon, halun, taidon, uteliaisuuden ja uskalluksen kautta. Teoksissa materiaalit ja tekniikat toimivat luovasti ilmaisun välineinä. Opetus tukee elinikäisen taidekäsityksen ja elinikäisen taidesuhteen kehittymistä.

Opinnot muodostuvat käsityötaiteen yhteisistä opinnoista ja teemaopinnoista (työpajaopinnoista). Yhteisten opintojen tarkoituksena on taiteenalan perustietojen ja -taitojen hankkiminen. Yhteisten opintojen laskennallinen laajuus on 300 tuntia ja se muodostuu kahdesta opintokokonaisuudesta. Opintokokonaisuus 1 on suunnattu pääsääntöisesti 7-9 -vuotiaille ja opintokokonaisuus 2 pääsääntöisesti 10-12 - vuotiaille. Teemaopintojen tarkoituksena on yhteisissä opinnoissa hankittujen taitojen laajentaminen, käsityötaiteellisen ajattelun ja ilmaisun syventäväminen. Pääsääntöisesti 13-16 -vuotiaille suunnattujen teemaopintojen laskennallinen laajuus on 200 tuntia. Kaikki opintokokonaisuudet ovat kestoltaan kolmen lukuvuoden pituisia. Teemaopintoja annetaan monimateriaalisina ja menetelmällisinä työpajoina. Teemaopintoihin voidaan opiskelijaksi ottaa myös 13-16 -vuotias, jolla ei ole aiempia opintoja käsityötaiteen perusopetuksesta tai opiskelija, joka ei ole suorittanut kaikkia yhteisten opintojen opintoja. Käsityötaiteen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on 500 tuntia (300 h yhteiset opinnot ja 200 h teemaopinnot). Se oikeuttaa taiteen perusopetuksen päättötodistukseen. Pyydettäessä todistuksen opinnoista saa kaikista opinnoista, vaikka laskennalliset laajuudet eivät täytyisikään.

Viikoittaista opetusta annetaan yhteisissä opinnoissa 48 h/lukuvuosi ja teemaopintojen työpajoissa 72h/lukuvuosi. Opiskelijat voivat rakentaa omaa opintopolkua säännöllisen opintojen ohella myös muun kurssitoiminnan kautta. Opintoihin voi sisällyttää eri pituisia ja teemallisia visuaalisten taiteiden opintoja esimerkiksi Kouvolan kansalaisopiston tarjoamasta taiteen perusopetuksen lyhytkurssitarjonnasta. Opetusta järjestetään mm. viikonloppuna ja loma-aikoina. Kurssit on suunnattu kaikille visuaalisuudesta kiinnostuneille lapsille ja nuorille eikä osallistuminen edellytä aiempia opintoja taiteen perusopetuksen parissa.

Käsityötaiteen perusopetusta järjestetään Korialla, Kouvolassa, Kuusankoskella ja Valkealassa. Kuluneena lukuvuotena opiskelleet ovat etusijalla seuraavan vuoden opintoihin. Uusia oppilaita otetaan kaikkiin ikäryhmiin myös kesken lukuvuoden, mikäli ryhmissä on tilaa.

Katso kuvagalleriamme myös Instagramissahttps://www.instagram.com/kouvola.tpovisu/

Tervetuloa harrastamaan käsityötaiteita!

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä