Sanataide

Sanataiteen opiskelu

Sanataiteen perusopetuksen tehtävänä on kielen ja mielikuvituksen rikastuttaminen. Kirjoittamisen ja kirjallisuuden tuntemuksen avulla kehitetään ajattelutaitoja ja jäsennetään maailmaa. Sanataideryhmissä pyritään tukemaan oppilaan identiteetin rakentumista ja kannustetaan omaan, persoonalliseen ilmaisuun.

Saman oppiaineen eri kurssit voivat poiketa sisällöiltään ja painotusalueiltaan toisistaan. Opetus rakennetaan kunkin opiskelijan sekä opetusryhmän yksilölliset tarpeet huomioiden.

Alle kolmevuotiaiden sanataideopetus

Alle kolmevuotiaat lapset osallistuvat sanataideopetukseen yhdessä oman aikuisensa kanssa. Alle kolmevuotiaiden sanataideopetuksen tavoitteena on innostaa pikkulapsiperheitä kielen, kirjallisuuden ja mielikuvituksen maailmaan, leikkimään ja olemaan vuorovaikutuksessa. Lapselle on pienestä pitäen tärkeää saada kuulua, tulla kuulluksi, sekä kuunnella. Alle kolmevuotiaiden sanataideopetuksessa niin lasta kuin aikuista kannustetaan ilmaisemaan itseään monin eri tavoin, esimerkiksi liikkumaan yhdessä runon rytmin ja poljennon mukaisesti, sekä tuottamaan omaa tarinaa. Ammennamme niin suullisesta perinteestä kuin kirjallisuudesta sisältöä leikkeihimme.

 

Leikki-ikäisten sanataideopetus

Leikki-ikäisten sanataideopetuksessa korostuu itseilmaisun tärkeys. Olen ja saan olla. Lapsi rohkenee ilmaista itseään, sukeltaa mielikuvituksen, sanojen ja tarinoiden maailmaan. Sanataideopetuksessa leikki-ikäinen lapsi ottaa tilaa itselleen, saa kuulua ja tulee kuulluksi, mutta vuorostaan antaa myös tilaa ja kuuntelee. Ammennamme niin suullisesta perinteestä kuin kirjallisuudesta sisältöä leikkeihimme ja maailmoihimme. Rakennamme – emme vain sanoin – vaan myös konkreettisesti, erilaisin välinein, käsin kosketeltavia, konkreettisia, tarinoita. 

Kouluikäisten sanataideopetus

Kouluikäisten sanataideopetuksessa pääpaino on itseilmaisulla. Olen ja saan sanoa. Opiskelija rohkenee ilmaista itseään kirjallisesti ja tuottaa tarinoita maailmoineen. Opiskelijaa kannustetaan laajentamaan sanavarantoaan, monipuolistamaan kieltään ja ilmaisutapojaan ja kokeilemaan eri kirjallisuuden lajeja. Kirjoittamisprosessissa voidaan myös hyödyntää moniaistillisuutta ja muita ilmaisukeinoja. Opiskelija oppii ymmärtämään käsikirjoitusprosessia ja oppii tuottamaan käsikirjoituksia eri välineille, esimerkiksi äänelle. Opiskelija tutustuu monitaiteelliseen työskentelyyn ja kokee oman sanallisen ilmaisunsa osana laajempaa taiteellista kenttää.

Nuorten sanataideryhmä: "Nuoret kirjoittajat" 
Nuorten sanataide ryhmässä kehitetään oppilaiden suullista ja kirjallista ilmaisua sekä vuorovaikutus- ja opiskelutaitoja. Tavoitteena on rikastuttaa mielikuvitusta ja tarjota aineksia omaan, persoonalliseen ilmaisuun. Ryhmässä tarinankerrontaa, sanallista ilmaisua ja kirjoittamista lähestytään erilaisin toiminnallisin keinoin. Kokeillaan erilaisia hulvattomia ja hauskoja harjoituksia niin yksin, pareittain kuin koko ryhmä yhdessäkin.
Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä