Perusopetus

Perusopetus on maksutonta yleissivistävää koulutusta.

Peruskoulu kestää yhdeksän vuotta ja se on tarkoitettu lapsille, jotka ovat iältään 7-16-vuotiaita.

Jokainen Suomessa vakinaisesti asuva lapsi on oppivelvollinen. Tämä koskee myös Suomessa vakituisesti asuvia maahanmuuttajataustaisia lapsia. Maahanmuuttajataustaiset lapset ovat tarvittaessa vuoden valmistavassa opetuksessa ennen perusopetukseen siirtymistä.

Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta, mutta on mahdollista aloittaa koulu myös vuotta aiemmin tai myöhemmin.

Aiemmin oppivelvollisuus päättyi peruskouluun. Jatkossa oppivelvollisuus päättyy, kun
  • nuori täyttää 18 vuotta tai
  • nuori suorittaa toisen asteen tutkinnon.
Toisen asteen tutkintoja ovat lukion ylioppilastutkinto ja ammatillinen tutkinto. 

Oppivelvollisuus pitenee nuorilla, jotka ovat keväällä 2021 peruskoulun 9. luokalla. Oppivelvollisuus jatkuu myös heitä nuoremmilla.

Koulumatkat

Perusopetuslain 32§:ssä määritellään ehdot, joiden täyttyessä kaupunki on velvollinen järjestämään oppilaille koulukuljetuksen.

Koulumatkalla tarkoitetaan matkaa oppilaan vakituisesta, väestörekisteriin merkitystä asuinpaikasta lähikouluun.

Koulukuljetusperiaatteet on päivitetty yhteistyössä opetustoimen ja varhaiskasvatuksen kanssa koskien esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksien järjestelyjä.

Muiden kuin kunnan kuljetukseen oikeutettujen oppilaiden huoltajat ovat itse velvollisia järjestämään lastensa koulukuljetuksen parhaaksi katsomallaan tavalla. Myös kuljetusoppilaiden huoltajat voivat omalla kustannuksellaan järjestää lasten koulumatkat toisin, mikäli katsovat, ettei kaupungin tarjoama perustaso ole heille riittävä.

Huoltajat ovat aina ensisijaisesti velvollisia opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä.

Muulla kuin omalla lähikoulualueella koulua käyvät oppilaat

Muun kuin oman oman lähikoulualueen koulussa koulua käyvien kotkalaisten oppilaiden koulukuljetuksia ei järjestetä eikä korvata. Vieraaseen lähikoulualueeseen siirtyvän oppilaan tulee ensin anoa koulunkäyntioikeutta vastaanottavan koulun rehtorilta. Päätös asiasta annetaan aina merkinnöin, että huoltaja vastaa oppilaan koulumatkan järjestelyistä ja kustannuksista.

Yhteystiedot ja tietoja hakemisesta löytyy sivustolta https://www.kotka.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/koulumatkat/

Iltapäivätoiminta

Perusopetuslain mukainen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille. Mikäli ryhmissä on tilaa, ovat toimintaa tervetulleita myös muiden luokkien oppilaat. Tällä hetkellä Kotkassa järjestetään ainoastaan iltapäivätoimintaa.

Kotkassa iltapäivätoiminnasta vastaa koordinaattori Anu Neuvonen puh. 040 652 8979.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä