Kotkan kaupunginkirjasto

Tervetuloa kaupunginkirjaston kouluyhteistyön sivuille

Näillä sivuilla Kotkan kaupunginkirjasto tarjoaa kouluille materiaalia kirjastonkäytön, tiedonhankinnan ja informaatiolukutaidon opetuksen tueksi. Olemme laatineet jokaiselle luokka-asteelle tehtäviä, jotka tehdään joko kirjastossa tai koulussa, opettajan kanssa tai kirjaston henkilökunnan opastamana. Kirjaston henkilökunta auttaa ainakin alkuun pääsemisessä kaikissa suunnitelman tehtävissä. Eri luokka-asteille laadittujen tehtävien tarkoituksena on, että yhdeksännen luokan jälkeen kotkalaisista kouluista putkahtaisi maailmalle nuoria, joilla on erinomaiset taidot käyttää kirjastoa, hankkia tietoa sekä arvioida ja arvottaa informaatiota. Opettaja, ota siis rohkeasti yhteyttä kirjastoon:
kirjasto@kotka.fi
Mediataitojen yhteydenottopyyntö lomake

Sivuilta löytyy myös tietoa mm. kirjavinkkauksista. Muita kirjastoon liittyviä asioita löytyy Kyyti-verkkokirjastosta, jossa onnistuu myös varaaminen ja lainojen uusinta. Verkkokirjaston käyttöön ohjeita löytyy Kyyti-finnasta.

Kirjaston ydinosaamista on tiedonhankinta ja informaatiolukutaito. Suunnitelma keskittyykin näihin asioihin. Lisäksi kirjastolta kysytään aina joskus vinkkejä mediakasvatukseen ja suunnitelmaan on lisätty myös mediakasvatustehtäviä. Jos kaipaat lisää mediakasvatustehtäviä, löydär niitä esim. Mediataitokoulun Luotettavan tiedon metsästäjät​ -oppaasta (https://www.mediataitokoulu.fi/luotettavantiedonmetsastajat.pdf).

Opettaja/opiskelija: kirjaudu sisään, niin näet kirjaston palvelut.

t. Rosa ja Marika
(Meille saa laittaa palautetta: rosa.hahkala@kotka.fi, marika.jussila@kotka.fi)

Mistä tässä nyt puhutaan?

Tässä alla hiukan selvyyttä kirjastoon ja informaatioon liittyvien eri termien sekamelskaan:

Kirjastonkäyttö
Kirjasto on nykyisin myös verkossa eli kirjastonkäytön opetukseen kuuluu niin fyysisessä kirjastorakennuksessa kuin verkossa saatavat kirjastopalvelut. Mitä kaikkea kirjastosta voi lainata? Miten se tapahtuu? Mitä muuta kirjastossa voi tehdä? Miten voin vaikuttaa oman kirjastoni palveluihin?

Tiedonhaku
Tiedonlähteiden etsimistä eli käytännössä hakulausekkeiden ja asiasanojen kirjoittamista Kyyti-verkkokirjastoon, muihin tietokantoihin ja netin hakupalveluihin. Lähde voi olla esim. kirja, artikkeli, dokumentti, podcast, nettisivu tai vaikka tanssiesitys.

Tiedonhankinta
Prosessi, joka sisältää ainakin seuraavat vaiheet:
-tiedontarpeen tunnistaminen ("Nyt tarvitsen tietoa tästä aiheesta.")
-tiedontarpeen tai aiheen rajaus ("Mitä kaikkea tietoa oikeastaan tarvitsen ja mitä tiedän aiheesta jo ennestään?")
-tiedonhaku
-lähdekritiikki ("Mitkä lähteet sisältävät minulle sopivaa ja oikeellista tietoa? Onko minulla tarpeeksi lähteitä vai tarvitseeko aloittaa uudelleen tiedonhaku?")
-oman tiedon tuottaminen ja esittäminen lähteiden pohjalta (Oman tiedon voi esittää esim. kirjoittamalla esitelmän tai esseen, voi pitää luennon tai vaikka säveltää ja sanoittaa räpin. Huomiota on kiinnitettävä siihen, että omat arviot ja mielipiteet erottuvat lähteistä saadusta tiedosta ja mielipiteistä.)

Informaatiolukutaito
Informaatiolukutaidossa on paljon samaa kuin tiedonhankinnassa. Informaatiolukutaidossa korostuu erilaisten lähteiden tiedon kriittinen arviointi. Mikä on totta ja mikä tarua? Kuka tai mikä taho on tiedon takana? Mikä on lähteen tiedon näkökulma? Informaatiolukutaitoon kuuluu myös joka tuutista tulvivan tiedon hallinta niin, että infoähky ei iske.

Mediakasvatus
Mediakasvatus sisältää informaatiolukutaidon käsitteen, mutta on sitä laajempi termi. Mediakasvatuksella pyritään siihen, että osaisimme imeä tietoa eri medioista sekä tuottaa itse aktiivisesti sisältöä eri medioihin. Mediakasvatuksessa korostuu yleensä netin käyttö ja netin erilaiset palvelut hyötyineen ja haittoineen.

Monilukutaito
Todellinen kattotermi, joka sisältää kaiken edellä mainitun ja paljon muita lukutaitotermejä. Monilukutaidon perusta on yksilö ja häntä ympäröivä todellisuus. Monilukutaitoinen toimii moniaistillisessa ympäristössä eli huomioi monet eri "tekstit" (teksti, kuva, ääni, video...). Monilukutaidossa otetaan huomioon yksilön erilaiset tavat toteuttaa itseään sekä erilaiset fyysiset ja kognitiiviset kyvyt. Näin ollen monilukutaidon kasvaessa yksilön itsetunto ja identiteetti vahvistuu. Tieto ymmärretään aina olevan kulttuuriin ja aikaan sidoksissa. Monilukutaitoinen ihmisellä on kyky olla osallisena yhteiskunnassa ja saada viestinsä perille. Tähän tarvitaan mm. tieto- ja viestintäteknisiä taitoja.