Tervetuloa kouluun!

Lukuvuosi 2018-2019

Syksyllä 2018 koulunsa aloittavat vuonna 2011 syntyneet lapset sekä ne vuonna 2010 syntyneet lapset, joiden perusopetuksen alkamista on siirretty vuodella.

Erillistä kouluunilmoittautumisiltaa kouluilla ei järjestetä, vaan oppivelvollisuusilmoituksen mukana tulee oppilaan tuloilmoitus, jonka huoltaja täyttää ja palauttaa oppilaan lähikouluun 21.2.2018 mennessä. Lomake löytyy myös tältä sivulta oikeasta palkista.

Koulutulokkaille postitetaan viikolla 5 oppivelvollisuusilmoitus, josta käy ilmi oppilaan lähikoulu.

Jos oppivelvollisuusilmoitusta ei tule, asiaa voi tiedustella Opetustoimesta tukipalveluiden suunnittelija Anne Suolaselta, puh, 040 707 6981 tai sähköpostitse opetustoimi@kotka.fi.

Koulujen yhteystiedot löytyvät osoitteesta https://peda.net/kotka/perusopetus.

Ruotsinkielisestä opetuksesta Kotkassa vastaa Kotka Svenska Samskola, Keisarinmajantie 9, 48230 Kotka, puh. 219 0800.

Vieraaseen lähikoulualueeseen siirtyvän oppilaan tulee ensin anoa koulunkäyntioikeutta vastaanottavan koulun rehtorilta, lukuvuotta 2018-2019 koskevat hakemukset tulee toimittaa 21.2.2018 mennessä. Muun kuin oman lähikoulualueen koulussa koulua käyvien kotkalaisten oppilaiden koulukuljetuksia ei pääsääntöisesti järjestetä eikä korvata. Hakemus toissijaiseen kouluun löytyy täältä.

viiva

aapiskukko144.jpg

Piirros Usko Laukkanen,
Lasten oma aapinen (Otava 1963)

 

ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN HAKEMINEN

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan hakuaika lukuvuodelle 2018-2019 on 5.2.-5.3.2018.

Iltapäivätoiminnan ryhmät täyttyvät nopeasti eli paikkaa kannattaa hakea jo hakuaikana. Perusopetuksen iltapäivätoimintaan haetaan hakulomakkeella, joita on saatavilla kouluilla, iltapäivätoimintaa järjestäviltä tahoilta ja Internetistä osoitteesta www.kotka.fi/apip.

Syksyn 2018 koulutulokkaille iltapäivätoiminnan esite ja hakulomake postitetaan kotiin oppivelvollisuusosoituksen mukana.

Lisätietoja iltapäivätoiminnasta antaa koordinaattori Anu Neuvonen (p. 040 652 8979, anu.neuvonen@kotka.fi).

viiva

ESIOPETUKSEEN OSALLISTUMINEN

Esiopetus on muuttunut velvoittavaksi 1.1.2015 lukien. Lukuvuonna 2018–2019 on kaikkien 2012 syntyneiden lasten osallistuttava esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Ilmoittautuminen esiopetukseen tapahtuu 12.- 23.2.2018 välisenä aikana. Ilmoittautumiskaavake jaetaan päiväkodista ja se on saatavissa myös Internetistä sivustolta www.kotka.fi/asukkaalle/paivahoito/esiopetus.

Ilmoittautumiskaavakkeeseen kirjataan se esiopetuspaikka, joka sijaitsee lapsen lähikoulussa. Tarvittaessa tietoja lähikouluista saa päivähoitoalueen esimieheltä (Kotkansaari, Karhula, Länsi-Kotka). Ilmoittautumiskaavake palautetaan päiväkotiin tai päivähoitoalueen esimiehelle.

viiva