≡ Navigointi

Tervetuloa kouluun!

Lukuvuosi 2017-2018

Syksyllä 2017 koulunsa aloittavat vuonna 2010 syntyneet lapset sekä ne vuonna 2009 syntyneet lapset, joiden perusopetuksen alkamista on siirretty vuodella.

Perusopetukseen ilmoittautuminen on tiistaina 21.2.2017
klo 18.00–19.00 kaikissa kouluissa. Mikäli ette pääse ilmoittautumaan kyseisenä ajankohtana, ottakaa yhteyttä oppilaan lähikouluun ennen ilmoittautumispäivää tai mahdollisimman pian sen jälkeen.

Koulutulokkaille postitetaan viikoilla 5-6 oppivelvollisuusilmoitus, josta käy ilmi lähikoulu, jolla ilmoittautuminen tapahtuu.

Jos oppivelvollisuusilmoitusta ei tule, asiaa voi tiedustella Lasten ja nuorten palveluista tukipalveluiden suunnittelija Anne Suolaselta, puh, 040 707 6981 tai sähköpostitse opetustoimi@kotka.fi.

Koulujen yhteystiedot löytyvät osoitteesta https://peda.net/kotka/perusopetus.

Ruotsinkielisestä opetuksesta Kotkassa vastaa Kotka Svenska Samskola, Keisarinmajantie 9, 48230 Kotka, puh. 219 0800.

Vieraaseen lähikoulualueeseen siirtyvän oppilaan tulee ensin anoa koulunkäyntioikeutta vastaanottavan koulun rehtorilta, lukuvuotta 2017-2018 koskevat hakemukset tulee toimittaa 24.2.2017 mennessä. Muun kuin oman lähikoulualueen koulussa koulua käyvien kotkalaisten oppilaiden koulukuljetuksia ei pääsääntöisesti järjestetä eikä korvata.

viiva

aapiskukko144.jpg

Piirros Usko Laukkanen,
Lasten oma aapinen (Otava 1963)

ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN HAKEMINEN

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan hakuaika lukuvuodelle 2017-2018 on 21.2.–21.3.2017.

Iltapäivätoiminnan ryhmät täyttyvät nopeasti eli paikkaa kannattaa hakea jo hakuaikana. Perusopetuksen iltapäivätoimintaan haetaan hakulomakkeella, joita on saatavilla kouluilla, iltapäivätoimintaa järjestäviltä tahoilta ja Internetistä osoitteesta www.kotka.fi/apip.

Syksyn 2017 koulutulokkaille iltapäivätoiminnan esite ja hakulomake postitetaan kotiin oppivelvollisuusosoituksen mukana.

Lisätietoja iltapäivätoiminnasta antaa koordinaattori Anu Neuvonen (p. 040 652 8979, anu.neuvonen@kotka.fi).

viiva

ESIOPETUKSEEN OSALLISTUMINEN

Esiopetus on muuttunut velvoittavaksi 1.1.2015 lukien. Lukuvuonna 2017–2018 on kaikkien 2011 syntyneiden lasten osallistuttava esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Ilmoittautuminen esiopetukseen tapahtuu 13.- 24.2.2017 välisenä aikana. Ilmoittautumiskaavake jaetaan päiväkodista ja se on saatavissa myös Internetistä sivustolta www.kotka.fi/asukkaalle/paivahoito/esiopetus .

Ilmoittautumiskaavakkeeseen kirjataan se esiopetuspaikka, joka sijaitsee lapsen lähikoulussa. Tarvittaessa tietoja lähikouluista saa päivähoitoalueen esimieheltä (Kotkansaari, Karhula, Länsi-Kotka). Ilmoittautumiskaavake palautetaan päiväkotiin tai päivähoitoalueen esimiehelle.

viiva