Tervetuloa kouluun!

Lukuvuosi 2019-2010

Syksyllä 2019 koulunsa aloittavat vuonna 2012 syntyneet lapset sekä ne vuonna 2011 syntyneet lapset, joiden perusopetuksen alkamista on siirretty vuodella.

Koulutulokkaille postitetaan viikolla 5 oppivelvollisuusilmoitus, josta käy ilmi oppilaan lähikoulu. Erillistä kouluunilmoittautumisiltaa kouluilla ei järjestetä, vaan kouluun ilmoittaudutaan sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta. Oppivelvollisuusilmoituksen mukana postitetaan ohjeet sähköistä ilmoittautumista varten. Oppilas tulee ilmoittaa kouluun ke 20.2.2019 mennessä. Mikäli sähköinen ilmoittautuminen ei ole mahdollista, voi huoltaja täyttää paperisen oppilaan tuloilmoituksen ja palauttaa sen oppilaan lähikouluun ke 20.2.2019 mennessä. Tuloilmoitus postitetaan oppivelvollisuusilmoituksen mukana ja se on tulostettavissa myös tältä sivulta.

Jos oppivelvollisuusilmoitusta ei tule, asiaa voi tiedustella Opetustoimesta tukipalveluiden suunnittelija Anne Suolaselta, puh, 040 707 6981 tai sähköpostitse opetustoimi@kotka.fi.

Koulujen yhteystiedot löytyvät osoitteesta https://peda.net/kotka/perusopetus.

Ruotsinkielisestä opetuksesta Kotkassa vastaa Kotka Svenska Samskola, Keisarinmajantie 9, 48230 Kotka, puh. 219 0800.

Vieraaseen lähikoulualueeseen siirtyvän oppilaan tulee ensin anoa koulunkäyntioikeutta vastaanottavan koulun rehtorilta, lukuvuotta 2019-2020 koskevat hakemukset tulee toimittaa pe 22.2.2019 mennessä. Muun kuin oman lähikoulualueen koulussa koulua käyvien kotkalaisten oppilaiden koulukuljetuksia ei pääsääntöisesti järjestetä eikä korvata. Hakemus toissijaiseen kouluun löytyy täältä.

viiva

 

 

 


PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan lopettaminen on yksi ehdotetuista Kotkan kaupungin talouden tasapainottamistoimenpiteistä. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa 4.2.2019 ja kaupunginvaltuusto 11.2.2019.
Iltapäivätoiminnan järjestämisestä tiedotetaan, kun asiasta tulee päätös.

Lisätietoja iltapäivätoiminnasta ja hakemisesta toimintaa lukuvuodelle 2018-2019 antaa koordinaattori Anu Neuvonen (puh. 040 652 8979, anu.neuvonen@kotka.fi).

viiva

ESIOPETUKSEEN OSALLISTUMINEN

Lukuvuonna 2019–2020 on kaikkien 2013 syntyneiden lasten osallistuttava esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Ilmoittautuminen esiopetukseen tapahtuu 1.- 20.2.2019 välisenä aikana. Ilmoittautumiskaavake jaetaan päiväkodista ja se on saatavissa myös Internetistä sivustolta www.kotka.fi/asukkaalle/paivahoito/esiopetus.

Ilmoittautumiskaavakkeeseen kirjataan se esiopetuspaikka, joka sijaitsee lapsen lähikoulussa. Tarvittaessa tietoja lähikouluista saa varhaiskasvatusalueen esimieheltä (Kotkansaari, Karhula, Länsi-Kotka). Ilmoittautumiskaavake palautetaan päiväkotiin tai varhaiskasvatusalueen esimiehelle.

viiva