Opetustoimi

Yleistä opetustoimen vastuualueesta

Opetustoimen vastuualue kuuluu Hyvinvointipalveluiden lautakunnan alaisuuteen.

Opetustoimessa koordinoidaan perusopetuksen, lukiokoulutuksen, oppilashuollon ja perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämistä ja kehittämistä Kotkassa. Opetustoimen vastuualueen esimiehenä toimii opetustoimenjohtaja. Opetustoimen hallinnon tilat sijaitseva Laivurinkatu 4:ssä.