OPS 2016, Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2015

Opetushallitus hyväksyi aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 4.5.2015. Näiden perusteiden mukainen opetus alkaa kaikilla vuosiluokilla 1.8.2016 alkaen. Perusteasiakirja sisältää myös alkuvaiheen perusteet. Se on sovellus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 22.12.2104 hyväksytystä oppivelvollisille tarkoitetusta perusteasiakirjasta