Kasvatuskeskustelu ja muut puuttumis- ja ojentamiskeinot

Kasvatuskeskustelut

Kasvatuskeskustelut ovat ensisijainen puuttumiskeino, mikäli oppilas ei noudata koulun sääntöjä ja ohjeita, häiritsee opetusta tai kohtelee muita epäkunnioittavasti. Koulumme KAKE -opettajat tänä lukuvuonna ovat Mira Lippo, Laura Lehtoranta, Mari Auvinen-Lento ja Kari-Pekka Teittinen.

 
Jälki-istunto, kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen

Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, voidaan määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi. (PoL 36 §)

Jälki-istunnossa oppilasta voidaan istuttaa hiljaa tai teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä, jotka tukevat kasvatusta, opetusta ja kehitystä.
Jälki-istunto suoritetaan luokanopettajan tai luokanvalvojan määräämänä ajankohtana. Vain luokanopettajalle tai luokanvalvojalle ilmoitetun pätevän syyn takia voi jälki-istuntoa siirtää.

Oppilasta voidaan myös rangaista rehtorin antamalla kirjallisella varoituksella tai määräaikaisella koulusta erottamisella.

Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään.Poisotto, tarkastaminen ja opetuksen epääminen

Jos oppilaalla on esine tai aine, jolla hän häiritsee opetusta tai oppimista, on opettajalla/rehtorilla oikeus ottaa se pois.

Opettajalla/rehtorilla on myös oikeus tarkastaa oppilaan mukana olevat tavarat ja päällisin puolin hänen vaatteensa, jos on ilmeistä, että oppilaan hallussa on sellainen kielletty aine tai esine, jolla hän voi vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta ja oppilas pyynnöstä huolimatta kieltäytyy niitä luovuttamasta.

Opetuksen epäämisessä on kyse turvaamistoimesta, jos on olemassa vaara, että opetus vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käytöksen vuoksi tai että oppilaan tai muun henkilön turvallisuus kärsii väkivaltaisen tai uhkaavan käytöksen johdosta. Rehtorilla on oikeus oppilaan opetuksen epäämiseen enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi. Ja edellä mainituin ehdoin, rehtorilla on epäämismahdollisuus seuraavan koulupäivän ajaksi. Oppilaalle tulee järjestää opiskuluhuollollinen tuki.
Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä