Suomen sukukielet -haastattelu

Suomen sukukielet -haastattelu parin kanssa

1. Lukekaa suomen sukukieliä koskeva kappale kirjasta. Keksikää kappaleen pohjalta neljä haastattelukysymystä koskien suomen sukukieliä.
 • Käyttäkää erilaisia kysymystyyppejä, kuten monivalintakysymys, avovastaus ja oikein vai väärin -kysymys.
 • Kysykää ensin helpompia lämmittelykysymyksiä ja viimeiseksi vaikeampia kysymyksiä.
 • Muistakaa merkitä itsellenne ylös myös oikeat vastaukset, jotta osaatte ne haastateltavillenne kertoa kysyttäessä.

2. Suunnitelkaa yhdessä, keitä haluatte haastatella.
 • Valitkaa mahdollisimman erilaisia haastateltavia: nuoria, keski-ikäisiä ja vanhoja sekä eri ammattien edustajia.
 • Kirjatkaa ylös haastateltavienne taustatiedot (sukupuoli, ikä ja ammatti) myöhempää raportointia varten.
 • Itseään nuorempia ei kannata haastatteluun ottaa mukaan, koska heillä ei voi olettaa olevan tietoa sukukielistä.
 • Kumpikin parista haastattelee vähintään kolmea eri ihmistä ja kirjaa muistiin haastateltavien vastaukset myöhempää raportointia varten.
 • Halutessanne voitte toteuttaa haastattelun myös katugalluppina. Esitelkää itsenne ja kertokaa, että kysymys on oppilastyöstä. Kysykää myös tällöin haastateltavan ikää ja ammattia, mikäli hän on ne valmis kertomaan. Olkaa erityisen kohteliaita ja kiittäkää haastattelusta.

Suomi toisena kielenä -haastattelu ja raportti

1. Tehkää ensin yhdessä kysymyksiä, jotka on suunnattu suomea toisena kielenä puhuvia varten.

a) Kysykää yksi kysymys suomen kielestä. Kysymys voi olla sanastosta, kieliopista, ääntämisestä tms.
b) Kysykää yksi kysymys suomen kielen oppimisesta. Kysymys voi olla esim. mikä on ollut vaikeinta suomen kielen oppimisessa.
c) Kysykää yksi kysymys suomen kielen asemasta maailman kielten joukossa.
d) Kysykää yksi kysymys koskien kielikuntia.
 • Käyttäkää erilaisia kysymystyyppejä, kuten monivalintakysymys, avovastaus ja oikein vai väärin -kysymys.
 • Kysykää ensin helpompia lämmittelykysymyksiä ja viimeiseksi vaikeampia kysymyksiä.
 • Muistakaa merkitä itsellenne ylös myös oikeat vastaukset, jotta osaatte ne haastateltavillenne kertoa kysyttäessä.

2. Suunnitelkaa yhdessä, keitä haluatte haastatella. 
 • Valitkaa mahdollisimman erilaisia haastateltavia: nuoria, keski-ikäisiä ja vanhoja sekä eri ammattien edustajia.
 • Kirjatkaa ylös haastateltavienne taustatiedot (sukupuoli, ikä ja ammatti) myöhempää raportointia varten.
 • Itseään nuorempia ei kannata haastatteluun ottaa mukaan, koska heillä ei voi olettaa olevan tietoa sukukielistä.
 • Kumpikin parista haastattelee vähintään kolmea eri ihmistä ja kirjaa muistiin haastateltavien vastaukset myöhempää raportointia varten.
 • Halutessanne voitte toteuttaa haastattelun myös katugalluppina. Esitelkää itsenne ja kertokaa, että kysymys on oppilastyöstä. Kysykää myös tällöin haastateltavan ikää ja ammattia, mikäli hän on ne valmis kertomaan. Olkaa erityisen kohteliaita ja kiittäkää haastattelusta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä