Kotitalous

KOTITALOUS OPPIAINEENA

Kotitaloutta opiskellaan pakollisena aineena 7.luokalla 3 tuntia viikossa koko lukuvuoden ajan ja
8.luokalla 2 tuntia viikossa puolen lukuvuoden ajan.

8. ja 9.luokalle oppilas voi valita kotitalouden valinnaiskursseja.


Kotitalous oppiaineena

Kotitalous oppiaineen tehtävä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä kodin arjesta huolehtivaksi kuluttajaksi. Kotitaloustunneilla harjoitellaan käytännön toimintataitoja, kuten perusruoanvalmistusta ja kodin puhtaana pitoa. Kotitalouden työtavat ovat vuorovaikutteisiä ja toiminnallisia: yhdessä tekemistä, tiedon jakamista, tekemällä oppimista sekä tietojen ja taitojen yhteen kietomista ja soveltamista käytäntöön.


Kotitalouden aihesisältöjä ovat
  • Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri
- Ruoanvalmistus- ja leivonta
- Aterioiden suunnittelu ja toteutus
- Erilaiset ruokailutilanteet ja hyvät pöytätavat
- Terveellinen ravitsemus
- Ruuan turvallisuus, taloudellisuus, eettisyys ja ruokaketju
- Suomalainen ruoka- ja tapakulttuuri
  • Asuminen ja yhdessä eläminen
- Vuorovaikutustaidot 
- Tasapuolinen työnjako ja vastuunotto
- Voimavarojen hallinta
- Puhtaanapito
- Tekstiilien ja materiaalien hoito
- Asumisen ympäristövaikutukset
  • Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa
- Kuluttajan vastuut ja oikeudet
- Kotitalouksien rahankäyttö
- Median ja teknologian käyttö


Kotitaloudessa arvioidaan
  • käytännön työtaidot
  • yhteistyö -ja vuorovaikutustaidot
  • tiedonhallintataidot

Arvioinnin perusteena ovat oppilaan tiedot ja taidot, sekä niiden soveltaminen kotitalouden toimintoihin.
Arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön oppitunnilla, käytännön työkokeisiin ja kirjallisiin kokeisiin sekä kirjallisiin yksilö-, pari- ja ryhmätöihin


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä