1800-luku

Kpl 15: Impressionismi ja realismi

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

1. Selvitä millainen oli impressionistinen taidesuuntaus.
a) Miten alla oleva Claude Monet’n teos Impressio - nouseva aurinko vuodelta 1872 on
vaikuttanut taidesuunnan kehitykseen?


b) Millaisia aiheita impressionistinen taidesuuntaus käsitteli?


2. a) Miten alla olevassa Eero Järnefeltin Raatajat rahanalaiset -teoksessa näkyy realismin tyyli?


b) Selvitä, mitä teos kuvaa. Etsi tietoa.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

1800-luvun tieteen kehitys

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

1. 1800-lukua pidetään tieteen kehityksen aikana. Mitä edistysaskelia otettiin..
a. Lääketieteessä


b. Fysiikassa


c. Yhteiskuntatieteissä


d. Historiantutkimuksessa


2. Charles Darwin ja evoluutioteoria
a. Millä tavoin Darwinin evoluutioteoria mullisti perinteisen kristillisen maailmankuvan?


b. Miten Darwinin ajattelu vaikutti yhteiskuntatieteisiin?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Kpl 13: Mihin aatteeseen alla olevat piirteet sopivat parhaiten? Merkitse.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

a) Sananvapaus

b) "Kansoille oma valtio!"

c) "Oma kieli ja historia ovat tärkeitä."

d) "Yhteisö on yksilöä tärkeämpi."

e) "Työläisten on liityttävä yhteen."

f) Korosti yksilön kyvykkyyttä.

g) "Olojen on säilyttävä ennallaan."

h) "Porvaristolle äänioikeus!"

i) Sekä hajotti että yhdisti kansoja.

j) Tavoitteena oli tuotantovälineiden yhteisomistus.

k) Kannattajina olivat aatelisto ja papisto.Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Tuntitehtävä kpl 14: maailmankuvan muutos

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Mitkä tekijät mursivat perinteistä kristillistä maailmankuvaa 1800-luvulla?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Kpl 15: 1800-luvun taide

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

1. Kuvaile seuraavia 1700-1800-luvun taidesuuntauksia ja kerro jokaisesta vähintään kolme esimerkkiä taiteilijoista tai arkkitehtuurista.
a. Romantiikka


b. Realismi

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

1. Tee taulukko 1800-luvun aatteista (konservatismi, liberalismi, sosialismi, nationalismi) Wordilla tai taulukko-ohjelmalla ja palauta palautuskansioon. Etsi tietoa kirjasta kpl 13 tai muistiinpanoista (Suuret aatteet ppt). Selvitä kustakin aatteesta seuraavat asiat:

a) Kuka kannatti aatetta?
b) Keitä aatteen kannattajat vastustivat?
c)Miksi aate syntyi?
d) Mitä olivat aatteen keskeiset ajatukset?
Palautusaika päättyi
  • Palauta kuva tai muu tiedosto
  • Palauta merkintä
  • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Suuret aatteet

  Konservatismi Liberalismi Sosialismi Nationalismi
Ketkä kannattivat?        
Keitä aatteen kannattajat vastustivat?        
Miksi aate syntyi?        
Mitkä olivat aatteen keskeiset ajatukset?        

Suuret aatteet

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

a) Vertaile konservatismia ja liberalismia keskenään.


b) Vertaile nationalismia ja sosialismia keskenään.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Taidemaalauksen analyysi

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

a) Millainen taidesuuntaus oli realismi ja mihin se pyrki?


b) Miten yllä olevassa Tähkänpoimijat -teoksessa näkyvät realismin piirteet?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Nationalismi ja sosialismi

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

1. Mikä on nationalismin -aatteen keskeinen pyrkimys? s. 132


2. Mistä kansa nationalismin mukaan koostuu.. s. 132-133
3. Ketkä filosofit ovat nationalismin takana..
4. Mitä tarkoitti, että nationalismi toisaalta yhdisti ja toisaalta hajotti valtioita 1800-luvulla? Kerro esimerkkivaltioita. s. 133


5. Nationalismin myötä valtiot loivat kansallisia symboleja. Mitä symbolit olivat? Kerro esimerkkejä Suomen symboleista. s. 133


6. Ketkä perustivat työväenaatteen, sosialismin?
7. Millaisia ongelmia Marx näki 1800-luvun teollistuneessa yhteiskunnassa? s. 134-135


8. Miten ongelmista päästäisiin eroon? s. 135


9. Mikä ero on Bernsteinin kehittämällä sosiaalidemokratialla ja Marxin kommunismilla? s. 136


Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Ryhmätyön palautus

Palauta ryhmätyö tänne..
  • Palauta kuva tai muu tiedosto
  • Palauta merkintä
  • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Eugene Delacroix: Vapaus johtaa kansaa, 1830 (Romantiikka).

Romantiikka syntyi 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alkupuolella. Se painotti tunteenilmaisua ja mielikuvitusta. Suosittuja aiheita olivat maisemat, historian tapahtumat, kansallinen mytologia ja luontoaiheet. Kauhuromantiikka tutki ihmisen pimeää puolta.
Eugene Delacroixin teos kuvaa v. 1830 vallankumousta Ranskassa, jossa erityisesti porvaristo vaati oikeuksia ja kapinoi vanhoillista kuningasta vastaan. Vapaus on etualan nainen trikolori-lippu kädessä ja rinnat paljaina. Teoksessa on kuvattu eri yhteiskuntaluokkien, työläisten ja porvariston edustajia. Delacroix on mahdollisesti kuvannut itsensä vasemmalle silinterihattu päässään. (ANP)
Kuvan lähde: Wikipedia.

Ilja Repin: Volgan lautturit, 1870-73 (Realismi).

Realismi syntyi 1800-luvun puolivälissä maalaustaiteeseen ja kirjallisuuteen. Se pyrki todenmukaiseen arkielämän kuvaamiseen vastalauseena romantiikan ihannoinnille ja mahtailulle. Realismilla oli yhteyksiä sosialismin aatteeseen ja aiheina olivat usein köyhät työläiset ja talonpojat.
Ilja Repinin maalauksessa miehet vetävät lauttaa Volgalla kohti yläjuoksua. He ovat luhistumassa raskaan taakan painosta. Ainoastaan keskellä oleva nuori mies seisoo pystypäin. Repiniä innoitti maalaukseen loma v. 1870 Volgalla, jossa hän seurasi oikeiden lauttureiden työtä. (ANP)
Kuvan lähde: http://www.helsinki.fi/venaja/e-materiaali/mosaiikki/khronos.htm

Vincent van Gogh: Vehnäpelto ja variksia, 1890 (Ekspressionismi).

Vincent van Gogh oli hollantilainen taiteilija 1800-luvun lopulla. Hänen maalauksensa edustivat ekspressionismia ja sillä oli suuri vaikutus myöhemmälle abstraktille taiteelle. Van Gogh kärsi mielenterveysongelmista ja päätyi v. 1890 itsemurhaan Ranskassa asuessaan. Vehnäpelto ja variksia on yksi viimeisimmistä teoksista van Goghin tuotannossa. Ekspressionismi tarkoittaa ilmaisua. Van Gogh pyrki ilmaisemaan sisäisiä tuntemuksiaan maalauksilla. Maalauksen tunnelma on levoton, tuulee ja varikset pyörivät pellon yllä. Myrsky on puhkeamassa. (ANP)
Kuvan lähde: Wikipedia

Yo-koekysymys, kevät 2012.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Millaisia vaikutuksia Ranskan suurella vallankumouksella oli 1700-luvun lopun ja 1800-luvun
alkupuolen eurooppalaiseen aatemaailmaan?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Yo-koekysymys, kevät 2013.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Tarkastele esimerkkien avulla, miten luonnontieteiden kehitys on muuttanut käsitystä ihmisen
asemasta maailmassa 1800-luvulta nykyhetkeen.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä