Pedagoginen arvio

Pedagoginen arvio tehostetun tuen perustana

Tehostetun tuen aloittaminen perustuu pedagogiseen arvioon. Kirjallinen pedagoginen arvio on kuvaus lapsen

  • kasvun ja oppimisen kokonaistilanteesta henkilöstön, huoltajan ja lapsen näkökulmista
  • saamasta yleisestä tuesta
  • kiinnostuksen kohteista,
  • kasvuun ja oppimiseen liittyvistä vahvuuksista,
  • oppimisvalmiuksista ja erityistarpeista.

Lisäksi se on arvio

  • eri tukimuotojen vaikutuksista
  • lasta tukevista tukijärjestelyistä, joita ovat pedagogiset, oppimisympäristöön liittyvät, ohjaukselliset, oppilashuollolliset tai muut tukijärjestelyt
  • tehostetun tuen tarpeesta

Lapsen esiopetussuunnitelman pohjalta käynnistynyt yhteistyö lapsen ja huoltajan kanssa tiivistyy yleisen tuen aikana. Se on erityisen tärkeää sekä lapsen tarpeiden selvittämisen että tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta. Varhaiskasvatuksen opettaja tekee yleisen tuen riittävyyden arvioinnissa tarvittavaa yhteistyötä muiden opettajien tai asiantuntijoiden kanssa. Hän vastaa kirjallisen pedagogisen arvion laadinnasta. Tarvittaessa laadinnassa hyödynnetään muita asiantuntijoita. Lapsen esiopetussuunnitelmaa tai lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa hyödynnetään huoltajan luvalla.

Tehostetun tuen aloittaminen, järjestäminen ja tarvittaessa palaaminen takaisin yleisen tuen piiriin, käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti yhteistyössä opiskeluhuollon ammattihenkilöiden kanssa. Tähän käsittelyyn ei tarvita huoltajan suostumusta. Käsittelyn tiedot kirjataan pedagogiseen arvioon.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä