Oppimissuunnitelma

Oppimissuunnitelma tehostetun tuen aikana


Esiopetuksen oppimissuunnitelma on tehostetun tuen suunnitelma lapsen kasvun ja oppimisen

  • tavoitteista
  • lapsen ohjaamisesta
  • esiopetuksen pedagogiikasta ja sen erilaisista ratkaisuista sekä
  • tarvittavista järjestelyistä.
Pedagogisena asiakirjana se turvaa lapselle parhaat edellytykset kasvaa ja oppia. Se laaditaan yhteistyössä huoltajien kanssa. Oppimissuunnitelma lisää opettajien ja huoltajien tietoisuutta lapsen tilanteesta, helpottaa opettajan työn suunnittelua sekä kasvattajien välistä yhteistyötä. Suunnitelmaan kirjataan huoltajien osuus tukemisprosessissa.

Lapsi itse osallistuu oppimissuunnitelmansa laatimiseen, kiinnostuksen kohteiden ja tavoitteidensa osalta, oman ikäkautensa edellytysten mukaisesti. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja vastaa oppimissuunnitelman laadinnasta yhdessä varhaiskasvatuksen opettajan kanssa. Suunnitelman toteutumista arvioidaan yhdessä.

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmassa keskeistä on lapsen kasvulle ja kehitykselle asetettavat tavoitteet sekä arviot lapsen vahvuuksista ja erityistarpeista. Siinä ei kuvata lapsen henkilökohtaisia ominaisuuksia. Suunnitelma tukee erityisesti lapsen kasvu- ja oppimisprosessin edistymisen arviointia. Oppimissuunnitelma perustuu pedagogiseen arvioon ja vanhempien luvalla lapsen esiopetussuunnitelmaan/varhaiskasvatussuunnitelmaan. Siihen ei voi hakea muutosta valittamalla eikä muilla muutoksenhakukeinoilla.

Oppimissuunnitelmalomakkeessa on ohjeet, joissa kuvataan suunnitelmakokonaisuutta laadinnasta arviointiin. Ohjeissa avataan työnjakoa, vastuita ja huoltajien sekä lasten osallisuutta

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä