Mitä palveluja ja tukea eri maahanmuuttajat tarvitsevat saapuessaan Suomeen?

Eri maahanmuuttajaryhmien palveluiden ja tuen tarve

  • Eri syistä Suomeen muuttavat tarvitsevat erilaista tukea ja palveluita kotoutuakseen ja löytääkseen työ- tai opiskelupaikan tai muuta mielekästä tekemistä. He saavat palveluita myös osittain eri paikoista riippuen oleskelulupatyypistä tai maassaoloperusteesta.
  • Suurin osa maahanmuuttajille tarjotuista palveluista on samoja, joita Suomessa syntyneetkin käyttävät eli normaaleja julkisia tai yksityisiä palveluja.

maahanmuutto-
peruste
työperusteinen opiskelu perhesyistä pakolainen turvapaikanhakija
asuminen hankkii itsenäisesti tai työpaikka auttaa hankkii itse tai oppilaitos auttaa hankkii itsenäisesti kunta tarjoaa asunnon tai hankkii itse asuu vastaanottokeskuksessa tai hankkii itse
oleskelulupa EU:n ulkopuolisista maista olevan pitää hakea itse EU:n ulkopuolisista maista olevan pitää hakea itse EU:n ulkopuolisista maista olevan pitää hakea itse kiintiöpakolaiselle Migri myöntää hakee oleskelulupaa Maahanmuuttovirastosta Migristä
terveyspalvelut normaali työterveyshuolto, myös useimmiten julkisten palveluiden piirissä yksityinen lääkäri ja oma vakuutus tai julkisten palveluiden piirissä julkisten palveluiden piirissä julkisten palveluiden piirissä oikeutettu vain välttämättömiin terveyspalveluihin
tietoa Suomesta TEM:in esite Perustietoa Suomesta, muuten omaehtoisesti TEM:in esite Perustietoa Suomesta, muuten omaehtoisesti tai oppilaitos järjestää TEM:in esite Perustietoa Suomesta, työttömänä kotoutumiskoulutuksessa, muuten kunnan sosiaalitoimi, omaehtoisesti tai kolmas sektori TEM:in esite Perustietoa Suomesta, työttömänä kotoutumiskoulutuksessa, muuten kunnan sosiaalitoimi, omaehtoisesti tai kolmas sektori vastaanottokeskus infoaa, myös järjestöjen vapaaehtoistyöntekijät
Suomen kielen kurssi omaehtoisesti, joskus työnantaja järjestää oppilaitos saattaa järjestää, muutoin omaehtoisesti työttömälle TE-toimisto järjestää, muutoin kunta tai omaehtoisesti työttömälle TE-toimisto järjestää, muutoin kunta tai omaehtoisesti vastaanottokeskuksessa saattaa olla opetusta, muutoin omaehtoisesti eli omalla kustannuksella
koulutusta ammattiin työpaikka saattaa järjestää lisäkoulutusta, muutoin yleensä samalla tavalla kuin suomalaiset eli työn ohella aikuisopintoina opintotuella tai työttämänä TE-toimiston tuella jos jää Suomeen opintojen jälkeen, samalla tavalla kuin suomalaiset eli työttömänä TE-toimiston kautta tai opintotuella samalla tavalla kuin suomalaiset eli työttömänä TE-toimiston kautta tai sitten opintotuella samalla tavalla kuin suomalaiset eli työttömänä TE-toimiston kautta tai sitten opintotuella omaehtoisesti tai kunnan projektirahoituksella