Jatko - Meidän kielemme

Meidän kielemme – kielitietoista toimintaa

Lukuvuoden 2018 - 2019 teemana on kielitietoinen toiminta sekä perusopetuksessa että varhaiskasvatuksessa.

Tausta

Kunnan päiväkodeissa, esikouluissa ja vuosiluokilla 1 ja 2 toteutetaan lukuvuonna 2017 – 2018 kieliprojekti nimeltä ”Yli kielirajojen saarella”. 4 – 9-vuotiaat lapset ovat projektin kohderyhmä. Vuoden aikana kuntaan on luotu kielipolku. Jokaisen lapsen pitää saada kokea kaikkia kielipolussa mainittuja toimintoja sitä mukaa kun hän etenee opintopolullaan. Opetussuunnitelmaa on täydennetty tavoitteilla, sisällöllä ja arviointikriteereillä koskien toisen kotimaisen kielen opetusta vuosiluokilla 1-2. Pedagogit ovat saaneet jatkokoulutusta ja syksyllä jaetaan reppu joka sisältää kieliopetukseen innostavaa materiaalia.

Tammikuun rehtorikokouksen yhteydessä päätettiin että koulujen yhteinen teema lukuvuonna 2018 – 2019 on kielet ja kielitietoinen toiminta kattaen koko perusopetuksen ja lukion.

 

Perusajatus

Teema-alueen ajatuksena on luoda kielipolku myös luokille 3 – 9 ja lukiolle. Kielet, sekä äidinkieli että toiset kielet, ovat toimintaa ohjaava punainen lanka koko lukuvuoden. Ajatuksena, kun tietoisesti satsataan äidinkieleen ja kieliin, on nostaa oppilaiden kielellistä tietoisuutta ja identiteettiä. Satsauksen pitäisi pitkällä aikavälillä hyödyntää myös muita kouluaineita koska äidinkieli on perusta kaikille aineille. Rikas ja vivahteikas äidinkieli antaa mm. suuremman sanavaraston, paremman luetun ymmärtämisen sekä huolitellun kielen jota käytetään aktiivisesti sekä kirjoitettuna että suullisesti.

Lukuvuoden lopussa kunnan kouluilla pitäisi olla kokonaisvaltainen kielipolku jota voi käyttää useamman vuoden ja joka stimuloi jatkuvaan kielitietoiseen toimintaan kouluissa.

 

Tavoitteet

Oma äidinkieli (suomi). Koulu satsaa vuoden aikana paljon lukemiseen, luetun ymmärtämisen, suulliseen viestintään sekä kielenhuoltoon. Omaa äidinkieltä käytetään kaikissa kouluaineissa täten satsauksen pitää näkyä joka aineessa ja kaikessa toiminnassa koulussa. 

Kieltenopetus. Koulu satsaa siihen että oppilaat uskaltavat ilmaista itseään vierailla kielillä, erityisesti suullisesti. Opettaja yrittää luoda tilaisuuksia joissa oppilaiden pitää käyttää oppimansa käytännössä.

Kielirajojen ylittävä yhteistyö. Koulut satsaavat lisättyyn ja tarkoituksenmukaiseen yhteistyöhön yli kielirajojen sekä koulujen kesken.

Kielellinen moninaisuus. Jokaisen oppilaan oma äidinkieli ja kielellinen tausta nostetaan esille. Jokainen oppilas on ainutlaatuinen. Oppilaille joilla on vähemmistökieli (esim. viro, arabia, espanja) annetaan mahdollisuus kokea että oma äidinkieli on arvokas. Jokaiselle oppilaalle annetaan mahdollisuus oppia jonkun kielen alkeet, muun kuin ne kielet joita tarjotaan opiskeltavaksi OPS:in mukaan.

Laaja-alainen osaaminen. Teema-alue tukee ja kehittää erityisesti monilukutaitoa ja tieto- ja viestintäteknologista osaamista mutta samalla myös kulttuurista osaamista, vuorovaikutusta ja ilmaisua.

Koulutus. Opettajille annetaan lukuvuoden aikana mahdollisuuksia osallistua koulutuksiin ja syventää osaamistaan koskien kielitietoista toimintaa. Yhden VESO-päivän sisältö liittyä teemaan. Sen lisäksi koulut järjestävät omia koulutustilaisuuksia.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä