Aktiv efter skolan - Toimintaa iltapäiväksi

Målsättning

Målet för klubbverksamheten i skolorna på Kimitoön är att erbjuda eleverna en mångfald av klubbar. Verksamheten ska vara målinriktad och kvalitativ samt stöda den grundläggande utbildningen. Klubbverksamheten ska ge eleverna meningsfull verksamhet efter skoldagen, engagera eleverna samt ge eleverna upplevelser av att lyckas och att kunna. Klubbarna ska stöda elevernas fysiska, psykiska och sociala tillväxt och utveckling. Verksamheten ska särskilt rikta sig till de elever som är i behov av att träna sina sociala och fysiska färdigheter. Klubbarna kan stöda elevvårdsarbetet i skolorna. Utbudet av klubbar ska utgå från elevernas önskemål och behov. Motion och kultur beaktas särskilt i klubbutbudet eftersom kommunen deltar bl.a. i programmet Skolan i rörelse. Målet är att kunna erbjuda klubbar i alla skolor med grundläggande utbildning. Vissa skolor ligger i byar där det finns få fritidsaktiviteter. Vid vissa skolor kan samarbete över språkgränserna genomföras.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä