PROFFS 3.0

Projektet i ett nötskal

PROFFS 3.0: Ämnesövergripande samarbete i åk 7-9 med hjälp av makerkultur, ny teknologi och utforskande arbetssätt

Efter PROFFS och PROFFS 2.0 finns kunskap i hur man arbetar med grunderna i programmering framförallt inom F-6 i projektkommunerna. I detta projekt utvidgas arbetet till åk 7-9 samtidigt som vi i högre grad fokuserar på making och användningen av virtuell och förstärkt verklighet för att möjliggöra ämnesövergripande arbete, utforskande arbetssätt och användning av programmering som ett kreativt verktyg. Vi kommer att använda Makey Makey, Microbit och förstärkt verklighet som de huvudsakliga teknologierna i arbetet.  Vi tar även fram en modell för hur man kan maximera användningsgraden för den teknik som finns i kommunen. Genom att ha liknande upplägg i flera skolor/kommuner skapar projektet förutsättningar för lärarna att utbyta tankar, exempel och idéer. Resultaten sprids både inom projektkommunerna (från expertlärarna till kolleger i åk 7-9 samt bland de lägre årskurserna) och nationellt (via resursbanken, sociala media och PROFFSdays).

Målsättning

Öka det ämnesövergripande samarbetet i åk 7-9 med hjälp av makerkultur, ny teknologi och utforskande arbetssätt.
PROFFS och PROFFS 2.0 riktade sig i huvudsak till F-6. I dessa årskurser faller sig ett ämnesövergripande arbetssätt naturligt iom att man som pedagog inte har några strikta ämnesramar att förhålla sig till (förskolepersonal) eller undervisar i många ämnen (klasslärare). I åk 7-9 är situationen en annan iom att ämneslärarna har sina egna ämnen och det schematekniskt inte är lika lätt att hitta möjligheter för det ämnesövergripande arbetet. I projektet vill vi hjälpa lärarna hitta ingångar för att arbeta över ämnesgränserna på naturliga sätt som ger ett mervärde. Här kan making, nya teknologier samt forskningsinriktade arbetssätt fungera som förenande faktorer.

Ta fram en modell för hur man kan arbeta med making och ny teknologi inom olika typer av kommuner.
Projektkommunerna delar många likheter, men är också olika på flera punkter. Pargas och Kimitoön är mindre kommuner med flera småskolor i periferin, medan Åbo å sin sida är en stor kommun, men med en relativt liten svensk utbildningssida. Inom projektet tar vi fram fungerande modeller för hur ämnesövergripande arbetssätt kan förverkligas i dessa olika kontexter, t.ex. för att undvika att utrustning ligger oanvänd utan i stället har en hög användningsgrad och kommer alla elever och lärare till gagn oberoende av kommun. Här är det viktigt att även beakta synergieffekter över stadiegränserna och därmed involveras även F-6 i arbetet. Tutorlärarna spelar en viktig roll i detta arbete.

Ordna PROFFSdays och utvidga PROFFS-resursbanken.
Efter PROFFS och PROFFS 2.0 finns kunskap i hur man arbetar med grunderna i programmering framförallt inom F-6. I detta projekt utvidgas arbetet till åk 7-9 samtidigt som vi i högre grad fokuserar på making och användningen av nya teknologier för att underlätta ämnesövergripande arbetssätt, visa hur man kan arbeta med teknik på kreativa sätt och för att utveckla elevernas mångsidiga kompetens. Resultaten sprids öppet på webben.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä