Över språkgränserna på ön Språkprojekt - Kielihanke

Projektet i ett nötskal

Över språkgränserna på ön är ett projekt inom småbarnsfostran, förskolan och grundläggande utbildningens första klasser i Kimitoöns kommun. Projektet genomförs både i de svensk- och finskspråkiga enheterna och medför ett ökat samarbete mellan språkgrupperna. Målsättningen med projektet är att bygga en språkstig för barnen i åldern 4 - 9 som ska stödja deras språkliga utveckling och identitet. Projektet medför att den egentliga språkundervisningen inleds redan i åk 1. Målgrupp för projektet är barnen i småbarnsfostran och eleverna i skolan samt pedagogerna, som erhåller fortbildning i samband med projektet som genomförs läsåret 2017 - 2018.

Projektet finansieras till 95% av Utbildningsstyrelsen. Statsunderstödet har erhållits för att tidigarelägga, utveckla och öka språkstudierna i den grundläggande utbildningen.

Mål för projektet

Strukturella och pedagogiska mål

Allmänt
- medvetet arbeta med de inhemska språken i småbarnsfostran, förskolan och i grundläggande utbildningens lägsta klasser.
- bygga upp en strukturerad språkstig från småbarnsfostran till den grundläggande utbildningen
- stödja utvecklingen av barnens språkliga kunskaper och färdigheter samt deras språkliga identitet.
- omfattar kommunens samtliga svenska och finska daghem, förskolor samt skolor med årskurserna ett och två.
- göra verksamheten bestående

Verksamhet i daghem, förskola och skolan
- medföra ett naturligt språk- och ämnesövergripande samarbete mellan enheterna inom småbarnsfostran, förskolan och grundläggande utbildningens lägsta klasser.
- få in det andra inhemska språket på ett mångsidigt och naturligt sätt i småbarnsfostran och förskolverksamheten. Detta genomförs genom leken.
- det arbete som genomförs i småbarnsfostran skall stöda språkundervisningen som börjar i årskurs ett.
- öka samarbetet mellan de svensk- och finskspråkiga skolorna. Samarbetet ska stöda språkundervisningen och ska skapa möjligheter att använda språket på ett varierande sätt i olika sammanhang.
- samarbetet ska omfatta både språkundervisning och övrig verksamhet inom och mellan enheterna

För barnet / eleven
- lek, ramsor, sång och drama även på andra inhemska språket för barn i åldern 4 - 9.
- undervisningen i det andra inhemska språket börjar i årskurs 1.
- de inhemska språken ska bli en naturlig del i barnens vardag så att barnens inställning till det andra inhemska så småningom ändras i en positiv riktning.

För pedagogen
- fortbilda lärarna så att de erhåller de färdigheter de behöver för att kunna undervisa målinriktat i det andra inhemska språket.
- höja lärarnas motivation att undervisa det andra inhemska språket.
- utarbeta material som stöder pedagogerna inom småbarnspedagogiken, förskolan och grundläggande utbildningen.
- samarbetet ska omfatta samarbete pedagoger emellan såsom delning av material och pedagogiska modeller.
- samarbetet ska involvera både pedagogerna och barnen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä