Språkstigen

Språkstigen i daghem och förskola (4 - 6-åringar)

Inom småbarnspedagogiken ska barnen regelbundet delta i pedagogiska studer med språkmedveten verksamhet.

Pedagogiska stunderna kan bestå av:
- rim och ramsor
- sånger
- rörelselekar
- teater, dockteater och dramaövningar

I daghemmen och förskolan kan man ta in många olika språk och t.ex. sjunga sånger på flera språk. Minimikrav är att åtminstone det andra inhemska språket lyfts fram. Sjungorita-metoden kan med fördel användas som ett arbetssätt.

Miljön kan också göras till en del av den språkmedvetna verksamheten. Man kan hänga upp olika slags språktavlor och ta in hälsningsord och artighetsfraser på olika språk i samband med olika aktiviteter t.ex. vid samlingar och måltider.

Språkstigen åk 1 - 2 norra

Gemensam verksamhet över språkgränserna


Åk 1
Aktiviteter på hösten
Svenska skolan lär ut svenska sånger och finska skolan lär ut finska sånger tillsammans i Keskuskoulu. Sedan gemensam ledd lek och sedan fri samvaro på rast. Gemensamt för åk 1 och åk 2.
Årskurs 1 inbjuds till teaterföreställningar som årskurs 2 har skapat.
Aktivitet på våren
Påskpyssel tillsammans i Amosparkens skola. Materialet står Amosparken för.

Åk 2
Aktiviteter på hösten
Svenska skolan lär ut svenska sånger och finska skolan lär ut finska sånger tillsammans i Keskuskoulu. Sedan gemensam ledd lek och sedan fri samvaro på rast. Gemensamt för åk 1 och åk 2.
Teater som visas för den andra skolan. Samma saga berättas på eget modersmål. Besöken sker i respektive skola. Årskurs 1 inbjuds till tillfällena.
Aktivitet på våren
Brevväxling mellan skolorna. Kan även bestå av ett kort. Brevet/kortet får helst vara ett riktigt kort. Brevväxlingen kan fortsätta på åk 3 och då kan brevväxlingen även ske som e-post.

Västanfjärds skola deltar i utvalda delar i mån av möjlighet

Språkstigen åk 1 - 2 södra

Gemensamma aktiviteter över språkgränsen


Åk 1
Aktiviteter på hösten
- lekar
Aktiviteter på vintern och våren
- skridskoåkning, pulkåkning eller innegymnastik (blandade grupper)
- vändagskort

Åk 2
Aktiviteter på hösten
- sångstund, sånger och rörelselekar
Aktiviteter på vintern
- Kalevala, pyssel och fest

Åk 3
Aktivitet på hösten
- Lucia

Hitis-Rosala skola deltar i utvalda delar

Språkstigen åk 1 - 2 gemensamt

Jämna år på hösten ordnas en höstdagsutflykt tillsammans i skogen i Västanfjärd. Alla ordnar en programpunkt till en station. Dagen är till för både åk 1 och åk 2. Alla har egen matsäck med.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä