5.Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki

5.Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki

Paikallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa päätetään ja kuvataan kehityksen ja oppimisen tuen järjestämisen käytännöt eri toimintamuodoissa varhaiskasvatuksen järjestäjän päättämällä tavalla.

Paikallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa kuvataan

 • kehityksen ja oppimisen tuen järjestämistä ohjaavat paikalliset periaatteet ja käytännöt
 • maksutonta kuntouttavaa varhaiskasvatusta yli 2-vuotiaalle kehitysvammaiselle 25h/vk - varhaiskasvatusjohtaja
 • Lapsen tuen tarpeet huomioitava ryhmää muodostaessa ja ryhmäkoossa/ lisäresurssina
 • Lapsen avustamiseen liittyvät päätökset- varhaiskasvatusjohtaja/ sivistysjohtaja
 • lapsen tuen tarpeen arviointiin liittyvät käytännöt
 • lapsen ja lapsiryhmän havainnointia
 • --> tuen tarpeita arvioidaan tiimipalaverissa tarpeen mukaan
 • lapsen varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelu viimeistään 3kk hoidon alettua
 • kelton käynnit tarvittaessa ryhmässä havainnoimassa, konsultoimassa, kettu-testi
 • tuen toteuttaminen varhaiskasvatuksessa: pedagogiset, rakenteelliset ja hyvinvointia tukevat järjestelyt
  • PEDAGOGISET järjestelyt
  • pienryhmätoiminta, kuvat, tukiviittomat, siirtymisten ja muiden päivittäistoimintojen järjestäminen lapsiryhmän kannalta toimivaksi kokonaisuudeksi
  • RAKENTEELLISET järjestelyt
  • lapsiryhmän koko pienenetään tarvittaessa, jos ryhmässä lapsi, joka tarvitsee pidempi aikaista tukea
  • lapsiryhmään lisätään tarvitaessa henkilökuntaa esim. ryhmäavustaja
  • HYVINVOINTIA TUKEVAT järjestelyt
  • ryhmä tekee tiiviistä yhteistyötä moniammatillisesti, kelto käy pyydettäessä, lapsia kuntouttavien terapeuttien kanssa sovitaan yhteistyöstä ja käytännöistä (terapia-ajat, tilojen käyttö ym)
 • lapsen varhaiskasvatussuunnitelman rakenne ja sen laatimiseen ja arviointiin liittyvät käytännöt tuen aikana
 • lapsen varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelu käydään syksyllä n. 3 kk kuluttua varhaiskasvatuksen aloituksesta jokaiselle lapselle huoltajien kanssa
 • keväällä lapsen vasu arvioidaan tiimin/perhepäivähoitajan toimesta. Sovitaan huoltajien kanssa arviointitavasta.
 • lasten ja huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön käytännöt tuen aikana
 • avoin yhteistyö tärkeää
 • tuonti- ja hakutilanteet päivittäin tärkeitä
 • lapsen vasu-keskustelun yhteydessä kirjataan tarvittaessa lapsen tuen tarpeet ja tavoitteet- liite, kelto mukana
 • moniammatilliset yhteistyöpalaverit yksittäisten lasten osalta tarvittaessa
 • monialainen yhteistyö, vastuut ja työnjako eri toimijoiden kesken tuen järjestämisessä sekä tuen vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa
  • ryhmän lto/lh aina huolen ilmaannnuttua keskustelee lapsen huoltajien kanssa, sovitaan yhteisistä toimintatavoista ja pyritään puuttumaan ja ratkaisemaan huoli yhdessä
  • jos huoli jatkuu, tiedotetaan edelleen huoltajia, pyydetään kelto havainnoimaan ja konsultoimaan
  • tiedotetaan huoltajia, kelto ohjaa lapsen/perheen tarvittaessa neuvolan tai perheneuvolan kautta tarvittaviin palveluihin
  • tiivis yhteistyö perheen ja varhaiskasvatuksen välillä, mukaan yhteisyöhön tulee mahdolliset terapeutit ym.
  • Järjestetään lapsen vasu-keskustelu, jossa tuen tarpeet, tavoitteet ja vastuut kaikille selvät
   • neuvola (4v. kyselylomake)
   • perheneuvola
   • erikoissairaanhoito
   • lastensuojelu
   • Reppu-tiimi
   • Kunta Lape- ryhmä (lapsiperheiden palvelut)
 • toiminta siirtymävaiheissa ja tiedonsiirtoon liittyvät käytännöt varhaiskasvatuksen aikana ja siirryttäessä esiopetukseen
  • lapsen vasu siirtyy lapsen uuteen ryhmään huoltajien luvalla , tarvittaessa lto/ kelto järjestää arviointi- ja tiedonsiirtopalaveri
  • esiopetukseen siirtyvistä ryhmä täyttää tiedonsiirtolomakkeen, jonka huoltajat lukevat ja allekirjoittavat.
  • Tarvittaessa järjestetään arviointi- ja tiedonsiirtopalaveri lapsista, joilla tuen tarpeita

Paikallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa määritellään tulkitsemis- ja avustamispalveluihin sekä apuvälineisiin liittyvät hallinnolliset käytänteet varhaiskasvatuksen järjestäjän päättämällä tavalla.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä