7. Toiminnan arviointi ja kehittäminen varhaiskasvatuksessa

7. Toiminnan arviointi ja kehittäminen varhaiskasvatuksessa

Paikallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa tarkennetaan perusteissa kuvattuja varhaiskasvatuksen toiminnan arvioinnin periaatteita ja käytäntöjä. Lisäksi paikallisissa varhaiskasvatussuunnitelmissa päätetään ja kuvataan, miten

  • varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista seurataan, arvioidaan ja kehitetään varhaiskasvatuksen eri toimintamuodoissa
Varhaiskasvatuksessa suunnitelmien, toimintakultturin, oppimisympäristöjen suunnittelua, kehittämistä ja arviointia toteutetaan arjen työn yhteydessä. Lisäksi näille asioille varataan varhaiskasvatuksessa syksyisin suunnittelu- ja arviointipäivä ja kevisin kehittämis- ja arviointipäivä.
  • lapsilta, huoltajilta ja muilta yhteistyötahoilta saatua palautetta kerätään ja hyödynnetään laadun ylläpitämisessä ja parantamisessa
Lapset otetaan mukaan arjessa toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Sysysisin lapsilta kysellään varhaiskasvatukseen liittyvistä toiveista, mieluisista sekä ei mieluisista touhuista. Näistä kootaan ryhmään seinäjuliste. Kasvattajat pyrkivät toteuttamaan lapsilta tulleita toiveita kauden aikana.

Huoltajilta palautetta saadaan arjessa tuonti- ja hakutilanteissa. Lisäksi lapsen vasu-keskustelussa selvitetään huoltajien toiveita varhaiskasvatukseen liittyen. Sähköisiä kyselyjä laaditaan huoltajille säännöllisesti varhaiskasvatuksen laadunarvioinnin ja kehittämisen tueksi.

Yhteistyötahoilta saadaan palautetta yhteisissä tapaamisissa sekä heille laaditaan säännöllisesti varhaiskasvatuksen laadunarvioinnin ja kehittämisen tueksi.

  • arvioinnin keskeiset tulokset julkistetaan.
Varhaiskasvatuksen suunnittelun ja kehittämisen sekä arvioinnin tuloksen julkaistaan Kaustisen varhaiskasvatuksen pedanet sivuilla.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä